Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 5

Projekt MEFANET

Projekt MEFANET

MEFANET je projekt zameraný na budovanie a posilnenie spolupráce lekárskych fakúlt ČR a SR pri rozvoji výučby lékarských a zdravotníckych odborov za pomoci  informačných a komunikačných technologií. Projekt MEFANET (MEdical FAculties NETwork) chce v tejto oblasti vytvoriť sieť horizontálne spolupracujúcich výukových pracovísk. Primárnou snahou projektu MEFANET je uľahčiť spoluprácu pracovných tímov  z rôznych fakúlt a umožniť študentom a pedagógom jednoduchú dostupnosť elektronických výukových materiálov.

 
autor: Katarína Korenčiaková | odbor: Ostatné | zobrazené: 7164x | publikované: 28.11.2010 | posledné úpravy: 25.8.2012

Project MEFANET

Project MEFANET

The MEFANET project (Medical Faculties NETwork) is aiming to develop and to strengthen the cooperation among Czech and Slovak medical faculties, as regards the progress in education of medical and health care disciplines using modern ICT. The primary objective of the MEFANET project is to facilitate the cooperation among teams from different faculties, and to ensure a horizontal accessibility of electronic teaching tools for both teachers and students. The MEFANET project is certainly not meant to affect or control teaching activities at individual faculties: all targets of the MEFANET project fully respect the independence of individual faculties.

 
autor: Katarína Korenčiaková | odbor: Ostatné | zobrazené: 3435x | publikované: 2.12.2010 | posledné úpravy: 25.8.2012

Projekt MEFANET - publikácie reporty

Projekt MEFANET - publikácie reporty

Na nasledujúcich stránkach nájdete:

Zborníky, ktoré se zaoberajú všeobecným i konkrétnym využitím moderných informačných technologií pri výučbe lékarskych odborov.

MEFANETin - bulletin projektu MEFANET (ISSN 1804-8013), ktorý začal vychádzať v januári 2008.

Tlačové správy a odborné články, ktoré súvisia s projektom MEFANET.

 
autor: Katarína Korenčiaková | sekcia: Pre autorov | odbor: Ostatné | zobrazené: 2014x | publikované: 24.2.2011 | posledné úpravy: 5.6.2013

Postup publikovania na MEFANETe

Postup publikovania na MEFANETe

Informácie pre autorov, garantov a recenzentov portálu.

V nasledujúcom článku nájdete postup ako publikovať na portáli MEFANET, aké povinné parametre musíte vyplniť, aby bol článok akceptovaný a aké sú úlohy garanta, recenzenta a edičnej komisie v novej portálovej platforme.

 
autor: Oto Osina, Katarína Korenčiaková | sekcia: Pre autorov | odbor: Ostatné | zobrazené: 21144x | publikované: 18.10.2011 | posledné úpravy: 31.1.2012

mefanetIN 2016

mefanetIN 2016

Vážení a milí kolegové,
po delší odmlce k vám opět směřuje další letní vydání bulletinu vzdělávací sítě MEFANET. Téměř výhradně se v tomto čísle věnujeme uplynulým a plánovaným akcím, které se dotýkají rozvoje výuky lékařských a nelékařských zdravotnických oborů s využitím moderních informačních a komunikačních technologií. Prezentace úspěšných projektů napříč českými a slovenskými fakultami na lokálním i zahraničním odborném fóru jasně dokládá, že naše společné úsilí má dlouhodobě smysl a dopad na studenty, pedagogy i vedení akademických institucí. Věřme, že tomu tak bude i nadále.

 
autor: Martin Komenda | sekcia: Pre autorov | zobrazené: 3085x | publikované: 28.7.2015 | posledné úpravy: 25.5.2016
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 13

Ísť na stránku: 1 2

Invazívne diagnostické a terapeutické výkony v kardiológii
.. - m3u | 10.6.2009 používateľ vzdelávacej siete MEFANET I211, Akútny infarkt myokardu direct PKI RCX ..

Laparoskopické operácie - CA žalúdka, hernioplastika
.. - m3u | 9.6.2009 používateľ vzdelávacej siete MEFANET Hernioplastika - m3u | 9.6.2009 používateľ vz..

Cholecystolithiasis CA, CA rekta
.. - m3u | 28.5.2009 používateľ vzdelávacej siete MEFANET CA rekta - m3u | 28.5.2009 používateľ vz..

Miniinvazívna terapia karcinómu pažeráka a moderná diagnostika a liečba karcinómu rekta
.. - m3u | 21.4.2009 používateľ vzdelávacej siete MEFANET Resekcia rekta - m3u | 21.4.2009 používateľ vz..

Konferencia IKT
.. Danko, CSc. JLF UK Martin 2. MEFANET Súčasný stav a ďalší rozvoj MEFA.. ..kľúčové slová: MEFANET, e-learning, e-testy,.. .. [?] Licencia Súčastný stav a ďalší rozvoj Mefanetu - doc.RNDr.Ladislav Dušek,Ph.D. | 16.9.2011 6.2 ..

Rádiofrekvenčná ablácia - nádory pečene
.. - m3u | 11.6.2009 používateľ vzdelávacej siete MEFANET..

Cholecystektomia
.. MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET..

Videokonferencia v rámci Anesteziologického kongresu
.. MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET..

Hallerova kardiomyopatia
.. MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET..

Operácia robotom da Vinci - Hernioplastika
.. - m3u | 11.6.2009 používateľ vzdelávacej siete MEFANET..