Projekt MEFANET

MEFANET je projekt zameraný na budovanie a posilnenie spolupráce lekárskych fakúlt ČR a SR pri rozvoji výučby lékarských a zdravotníckych odborov za pomoci  informačných a komunikačných technologií. Projekt MEFANET (MEdical FAculties NETwork) chce v tejto oblasti vytvoriť sieť horizontálne spolupracujúcich výukových pracovísk. Primárnou snahou projektu MEFANET je uľahčiť spoluprácu pracovných tímov  z rôznych fakúlt a umožniť študentom a pedagógom jednoduchú dostupnosť elektronických výukových materiálov.

 

Portály lekárskych fakúlt zapojených do projektu MEFANET


Ostatné fakulty zapojené do projektu MEFANET

 

 

 

Centrálna brána projektu MEFANET

Centrálny portál kam sa ukladajú všetky exportované príspevky zo všetkých zúčastnených fakúlt.

http://portal.mefanet.cz/