Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Projekt MEFANET

Projekt MEFANET

MEFANET je projekt zameraný na budovanie a posilnenie spolupráce lekárskych fakúlt ČR a SR pri rozvoji výučby lékarských a zdravotníckych odborov za pomoci  informačných a komunikačných technologií. Projekt MEFANET (MEdical FAculties NETwork) chce v tejto oblasti vytvoriť sieť horizontálne spolupracujúcich výukových pracovísk. Primárnou snahou projektu MEFANET je uľahčiť spoluprácu pracovných tímov  z rôznych fakúlt a umožniť študentom a pedagógom jednoduchú dostupnosť elektronických výukových materiálov.


 

Portály lekárskych fakúlt zapojených do projektu MEFANET


Ostatné fakulty zapojené do projektu MEFANET

 

 

 

Centrálna brána projektu MEFANET

Centrálny portál kam sa ukladajú všetky exportované príspevky zo všetkých zúčastnených fakúlt.

http://portal.mefanet.cz/

Kľúčové slová: Mefanet, výukový portál

Odbor:

autor: Katarína Korenčiaková | pracovisko: Ústav informačných technológií | publikované: 28.11.2010 | posledné úpravy: 25.8.2012
citácia: Korenčiaková Katarína: Projekt MEFANET. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 28.11.2010, posledná aktualizácia 25.8.2012 [cit. 2018-03-17] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=123>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: