JLF UK

Pracovné lekárstvo a toxikológia

Autor: JLF UK

anotačný obrázok

Prednášky pre študentov slovenských a zahraničných, 3. ročník. Propedeutika vnútorných chorôb.                                                                                                                                                                                                           

Aktuality v otorinolaryngológii

Autor: JLF UK, Estera Beháňová

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)                                                                                                   

„Aktuality v otorinolaryngológii ” – MUDr. Estera Beháňová, zo dňa 28.11.2023.                                                                      

Chronická bolesť

Autor: JLF UK

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)                                                                                                   

„Chronická bolesť“, autor: MUDr. Zuzana Čiljaková., zo dňa 18.10.2023.                                                                             

Konferencia Mefanet 2023

Autor: JLF UK

anotačný obrázok

MEFANET (MEdical FAculties NETwork) je projekt zameraný na budovanie a posilňovanie spolupráce lekárskych a nelekárskych fakúlt v Českej a Slovenskej republike pri rozvoji výučby s využitím moderných informačných a komunikačných technológií.

Cieľom tejto spolupráce je vytvorenie siete prepojených výukových pracovísk, vďaka ktorej sa uľahčí interakcia medzi jednotlivými tímami z rôznych fakúlt. Študentom a pedagógom je tak umožnené efektívnejšie zdieľanie elektronických výukových materiálov.

Začiatky projektu MEFANET siahajú do roku 2007, kedy sa na historicky prvom rokovaní oficiálne zišli vtedajší zástupcovia lekárskych fakúlt. Najbližšie stretnutie sa uskutoční v dňoch 7. - 8. novembra 2023 v Košiciach.

Konferencia Mefanet 2022

Autor: JLF UK

anotačný obrázok

Pozor zmena (info v programe):

MEFANET (MEdical FAculties NETwork) je projekt zameraný na budovanie a posilňovanie spolupráce lekárskych a nelekárskych fakúlt v Českej a Slovenskej republike pri rozvoji výučby s využitím moderných informačných a komunikačných technológií.

Cieľom tejto spolupráce je vytvorenie siete prepojených výukových pracovísk, vďaka ktorej sa uľahčí interakcia medzi jednotlivými tímami z rôznych fakúlt. Študentom a pedagógom je tak umožnené efektívnejšie zdieľanie elektronických výukových materiálov.

Začiatky projektu MEFANET siahajú do roku 2007, kedy sa na historicky prvom rokovaní oficiálne zišli vtedajší zástupcovia lekárskych fakúlt. Najbližšie stretnutie sa uskutoční v dňoch 2. - 3. novembra 2022 v Brne pod záštitou profesora MUDr. Martina Repka, Ph.D. - dekana Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne.