Cholecystektomia

Laparoskopická operácia - Cholecystektomia. Videokonferencia bola podporená projektom „Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v Martine“, ITMS kód projektu: 26110230071 spolufinancovaným zo zdrojov EÚ a Európskeho sociálneho fondu.                                                    

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Cholecystektomia 15.1.2016 217.37 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET