Konferencia IKT

Dňa 14.9.2011 sa konala konferencia o Informačno - komunikačných technológiách, ktoré sú k dispozícii pre pedagógov, vedeckých pracovníkov i doktorandov na našej fakulte.

Pozvaní hostia:
doc.RNDr.Ladislav Dušek, Ph.D., Ing.Daniel Schwarz, Ph.D, IBA LF Masarykova Univerzita Brno
doc.RNDr.Pavel Sůra, CSc, CIT UK Bratislava

 

Program konferencie bol nasledovný:

1. Otvorenie - dekan prof. MUDr. Ján Danko, CSc. JLF UK Martin
2. MEFANET
 • Súčasný stav a ďalší rozvoj MEFANETu (doc.RNDr.Ladislav Dušek,Ph.D., Ing.Daniel Schwarz,Ph.D, IBA LF MU Brno)
 • Ako publikovať elektronické diela na portáli MEFANET - spôsob odoslania príspevku na portál a popis povinných parametrov k publikovaniu na portáli (Ing. Katarína Korenčiaková UIT JLF UK Martin)

 

3. Elektronické vzdelávanie
 • e - learning, jeho miesto a možnosti na UK. Základné informácie o LMS Moodle. (doc. RNDr. Pavel Sůra, CSc, CIT UK Bratislava)
 • praktická ukážka vytvoreného elektronického testu v systéme Moodle, zobrazenie rôznych typov testovacích otázok a záverečného vyhodnotenia testu (Ing. Katarína Korenčiaková UIT JLF UK Martin)
   
4. Možnosti využitia videokonferencií na podporu výučby a vedy na JLF UK (Ing.Peter Cingel UIT JLF UK Martin)
 • Ukážka videokonferenčného spojenia s posluchárňou, operačnou sálou a zahraničím
 • metodiky (guidelines) na tvorbu rôznych typov videokonferencií
 • spracovanie záznamov z videokonferencií v spolupráci s AKAS
   

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Súčastný stav a ďalší rozvoj Mefanetu - doc.RNDr.Ladislav Dušek,Ph.D. 16.9.2011 6.2 MB ktokoľvek
 Súčastný stav a ďalší rozvoj Mefanetu - Ing.Daniel Schwarz,Ph.D. 16.9.2011 6.03 MB ktokoľvek
 Ako publikovať na portáli Mefanet 16.9.2011 1.82 MB ktokoľvek
 Možnosti využitia videokonferencií na podporu výuky na JLF UK 16.9.2011 1.28 MB ktokoľvek
Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Obrazová galéria 27.10.2011 ktokoľvek