Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Konferencia IKT

Konferencia IKT

Dňa 14.9.2011 sa konala konferencia o Informačno - komunikačných technológiách, ktoré sú k dispozícii pre pedagógov, vedeckých pracovníkov i doktorandov na našej fakulte.

Pozvaní hostia:
doc.RNDr.Ladislav Dušek, Ph.D., Ing.Daniel Schwarz, Ph.D, IBA LF Masarykova Univerzita Brno
doc.RNDr.Pavel Sůra, CSc, CIT UK Bratislava

 


Program konferencie bol nasledovný:

1. Otvorenie - dekan prof. MUDr. Ján Danko, CSc. JLF UK Martin
2. MEFANET
 • Súčasný stav a ďalší rozvoj MEFANETu (doc.RNDr.Ladislav Dušek,Ph.D., Ing.Daniel Schwarz,Ph.D, IBA LF MU Brno)
 • Ako publikovať elektronické diela na portáli MEFANET - spôsob odoslania príspevku na portál a popis povinných parametrov k publikovaniu na portáli (Ing. Katarína Korenčiaková UIT JLF UK Martin)

 

3. Elektronické vzdelávanie
 • e - learning, jeho miesto a možnosti na UK. Základné informácie o LMS Moodle. (doc. RNDr. Pavel Sůra, CSc, CIT UK Bratislava)
 • praktická ukážka vytvoreného elektronického testu v systéme Moodle, zobrazenie rôznych typov testovacích otázok a záverečného vyhodnotenia testu (Ing. Katarína Korenčiaková UIT JLF UK Martin)
   
4. Možnosti využitia videokonferencií na podporu výučby a vedy na JLF UK (Ing.Peter Cingel UIT JLF UK Martin)
 • Ukážka videokonferenčného spojenia s posluchárňou, operačnou sálou a zahraničím
 • metodiky (guidelines) na tvorbu rôznych typov videokonferencií
 • spracovanie záznamov z videokonferencií v spolupráci s AKAS
   

 

Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Súčastný stav a ďalší rozvoj Mefanetu - doc.RNDr.Ladislav Dušek,Ph.D. Stiahnuť - Súčastný stav a ďalší rozvoj Mefanetu - doc.RNDr.Ladislav Dušek,Ph.D.Otvoriť v novom okne - Súčastný stav a ďalší rozvoj Mefanetu - doc.RNDr.Ladislav Dušek,Ph.D. 16.9.2011 6.2 MB ktokoľvek
pdf Súčastný stav a ďalší rozvoj Mefanetu - Ing.Daniel Schwarz,Ph.D. Stiahnuť - Súčastný stav a ďalší rozvoj Mefanetu - Ing.Daniel Schwarz,Ph.D.Otvoriť v novom okne - Súčastný stav a ďalší rozvoj Mefanetu - Ing.Daniel Schwarz,Ph.D. 16.9.2011 6.03 MB ktokoľvek
pdf Ako publikovať na portáli Mefanet Stiahnuť - Ako publikovať na portáli MefanetOtvoriť v novom okne - Ako publikovať na portáli Mefanet 16.9.2011 1.82 MB ktokoľvek
pdf Možnosti využitia videokonferencií na podporu výuky na JLF UK Stiahnuť - Možnosti využitia videokonferencií na podporu výuky na JLF UKOtvoriť v novom okne - Možnosti využitia videokonferencií na podporu výuky na JLF UK 16.9.2011 1.28 MB ktokoľvek
Odkazy:
Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
html Obrazová galéria Prejsť - Obrazová galériaOtvoriť v novom okne - Obrazová galéria 27.10.2011 ktokoľvek

Kľúčové slová: IKT, MEFANET, e-learning, e-testy, videokonferencia

Odbor:

autor: Katarína Korenčiaková, Ladislav Dušek, Daniel Schwarz, Pavel Sůra, Peter Cingel | pracovisko: Ústav informačných technológií | publikované: 16.9.2011 | posledné úpravy: 17.12.2012
citácia: Korenčiaková Katarína, Ladislav Dušek, Daniel Schwarz, Pavel Sůra, Peter Cingel: Konferencia IKT. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 16.9.2011, posledná aktualizácia 17.12.2012 [cit. 2018-03-24] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=160>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: