Videokonferencia v rámci Anesteziologického kongresu

Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny videokonferenčný prenos z Ústavu anatómie v rámci Medzinárodnej anesteziologickej konferencie. Videokonferencia bola podporená projektom „Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v Martine“, ITMS kód projektu: 26110230071 spolufinancovaným zo zdrojov EÚ a Európskeho sociálneho fondu.

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 VK v rámci Anesteziologického kongresu 15.1.2016 470.19 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET