RNDr. Martin Komenda, komenda(at)iba.muni.cz

Konferencia Mefanet 2019

Autor: Martin Komenda, Daniel Schwarz

anotačný obrázok

Dovolte nám oznámit, že se ve dnech 27.-28. listopadu 2019 uskuteční v Brně 13. ročník této tradiční akce. Letošní konference se ponese ve znamení tří projektů podpořených programem Erasmus+ v různé fázi řešení: TELSON, CLEVER & BCIME. Společným tématem těchto projektů jsou interaktivní virtuální scénáře ve výuce a mapování medicínského kurikula.

mefanetIN 2016

Autor: Martin Komenda

anotačný obrázok

Vážení a milí kolegové,
po delší odmlce k vám opět směřuje další letní vydání bulletinu vzdělávací sítě MEFANET. Téměř výhradně se v tomto čísle věnujeme uplynulým a plánovaným akcím, které se dotýkají rozvoje výuky lékařských a nelékařských zdravotnických oborů s využitím moderních informačních a komunikačních technologií. Prezentace úspěšných projektů napříč českými a slovenskými fakultami na lokálním i zahraničním odborném fóru jasně dokládá, že naše společné úsilí má dlouhodobě smysl a dopad na studenty, pedagogy i vedení akademických institucí. Věřme, že tomu tak bude i nadále.