Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 19

Ísť na stránku: 1 2

Súbor prezentácií z predmetu Ošetrovateľstvo
..ášky sú zamerané na ošetrovateľstvo ako vedný odbor.. ..kľúčové slová: ako vedný odbor, úlohy a rola sestry, bezpečnosť pacienta, o.. ..kľúčové slová: ateľstvo ako vedný odbor, úlohy a rola sestry, be.. ..kľúčové slová: ako vedný odbor, úlohy a rola sestry, bezpečnosť pacienta, ošetrovateľská term.. ..kľúčové slová: ako vedný odbor, úlohy a rola sestry, bezpečnosť pacienta, ošetrovateľská term.. .. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.,, Dominika Kalánková Príl.. .. aplikovaná vedná disciplína. Funkcie sestry a rola sestry. Metódy práce | 14.6.2018 150.63 K.. .. ako aplikovaná vedná disciplína. Funkcie sestry a rola sestry. Metódy práce | 14.6.2018 150.63 K..

Vyšetrenie kostnej drene u pacienta s chorobami krvi
..Aspirácia kostnej drene. Trepanobiopsia. Pomôcky - .. .. Pomôcky - sterilné, nesterilné. Úloha sestry.. ..kľúčové slová: á dreň, .. .. Ivana Očková Prílohy: Príloha Dá..

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie II
.. je určený pre študentov bakalárskeho študijného programu. Prvá kapitola s ná.. .. ako vedného odboru so zameraním na funkcie sestry, charakteristiku metód ošetrovateľskej st.. .. 978-80-88866-96-1 EAN 9788088866961 OBSAH  .. ..  1.3  Funkcie sestry  8  1.4 .. .. Mgr. Katarína Žiaková, PhD., mim.prof. Prílohy: Pr..

Fajčenie a zdravie
.. pasívne fajčenie. Nikotínová závislosť. Hlavné úlohy v oblasti kontroly fajčenia v SR. Ako prestať f.. ..áška pre poslucháčov UTV. História fajčenia a zdra.. ..kľúčové slová: ajčenie, zdravie, kontrola .. ..kľúčové slová: zdravie, kontrola.. .. Elena Kavcová, PhD. Prílohy: Príloha D..

Špecifiká komunikácie so seniormi
..áška pre poslucháčov UTV. Komunikácia úvod -&nb.. .. Komunikácia- profesionálna zručnosť ZP/sestry. Komunikácia v ošetrovateľstve. In.. ..kľúčové slová: ácia,.. .. Martina Lepiešová, PhD. Prílohy: Príloha Dá..

Psychofyziológia: Respiračná sínusová arytmia v kontexte polyvagovej teórie
.. týchto skrípt je podať komplexný pohľad kľúčovej úlohy n. vagus z hľadiska polyvagovej teórie, ktorá je .. .. týchto skrípt je podať komplexný pohľad kľúčovej úlohy n. vagus z hľadi.. ..kľúčové slová: agová teória, respiračná sínusová arytm.. .. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD. Prílohy: Príloha D..

Meracie nástroje v gerontologickom ošetrovateľstve
..anie, ako súčasť diagnostického procesu v oše.. .. meracieho nástroja a s vedomosťami a zručnosťami sestry ho použiť. Výučbová databáza meracích nástrojov j.. ..kľúčové slová: ošetrovateľstvo, posudzovanie, domény posúdenia, merací ná.. .. Ivana Bóriková, PhD., doc. Mgr. Martina Tomagová, Ph..

Pracovné lekárstvo a toxikológia
.. chorôb z povolania. Náplň práce odboru, úlohy pracovno-zdravotnej služby v starostlivosti o .. ..ášky pre študentov 5.ročníka študijného programu vš.. .. MUDr. Oto Osina, PhD. Prílohy: Príloha ..

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie I
.. užitočné internetové odkazy; kontrolné otázky a úlohy a bibliografické .. ..adané vysokoškolské skriptá sú východiskovou liter.. ..kľúčové slová: a ošetrovateľstva, história, legislatívne asp.. .. Elena Gurková, PhD. Prílohy: Príloha D..

Edukácia a kompliancia pacienta s chronickým ochorením so zameraním na bronchiálnu astmu
..ácia pacientov s bronchiálnou astmou Príspevok sa .. .. Zdôrazňuje význam edukácie a edukačnú rolu sestry. Systematická, kontinuálna a štandardne na.. ..kľúčové slová: ochorenie, bronchiálna astma, legislatívne aspekty, právo na i.. .. Ivana Bóriková, PhD. Prílohy: Príloha Dá..