Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie II

Text je určený pre študentov bakalárskeho študijného programu. Prvá kapitola s názvom OŠETROVATEĽSTVO – AKO VEDNÝ ODBOR, VEDA A REGULOVANÉ POVOLANIE sa zameriava na spracovanie nasledujúcich oblastí: charakteristiku ošetrovateľstva ako vedného odboru so zameraním na funkcie sestry, charakteristiku metód ošetrovateľskej starostlivosti, charakteristiku ošetrovateľstva ako vedy so zameraním na jeho metodologické problémy, charakteristiku ošetrovateľstva ako regulovaného povolania. Druhá kapitola s názvom OŠETROVATEĽSKÉ KONCEPTUÁLNE MODELY sa venuje témam: charakteristika a klasifikácia konceptuálnych modelov, vybrané konceptuálne modely: Roperovej, Loganovej, Tierneyovej model životných činností, Leiningerovej model.

ISBN 978-80-88866-96-1
EAN 9788088866961


OBSAH 

1  Ošetrovateľstvo – ako vedný odbor a regulované povolanie  
 1.1  Ošetrovateľstvo ako vedný odbor  3
 1.2  Metódy poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti  7
 1.3  Funkcie sestry  8
 1.4  Ošetrovateľstvo ako veda  13
 1.5  Ošetrovateľstvo ako regulované povolanie  16
     
 2  Ošetrovateľské konceptuálne modely  
 2.1  Konceptuálne modely  18
 2.2  Roper – Logan - Tierney model životných činností  23
 2.3  Leiningerovej transkulturálny model  38

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie II - skriptá 17.7.2012 562.54 KB registrovaný používateľ
 Posudok - PhDr. Mária Zamboriová, PhD. 17.7.2012 316.55 KB registrovaný používateľ
 Posudok - doc.PhDr. Darja Jarošová, Ph.D. 17.7.2012 55.12 KB registrovaný používateľ

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť
Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.

Súvisiace články: