Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Meracie nástroje v gerontologickom ošetrovateľstve

Meracie nástroje v gerontologickom ošetrovateľstve

Posudzovanie, ako súčasť diagnostického procesu v ošetrovateľstve, je zamerané na získanie databázy relevantných informácií o pacientovi a jeho problémoch pre výber cielených ošetrovateľských intervencií. Získavanie a interpretácia údajov od pacienta súvisí aj s výberom vhodného meracieho nástroja a s vedomosťami a zručnosťami sestry ho použiť. Výučbová databáza meracích nástrojov je zameraná na posudzovanie a administráciu meracích nástrojov v gerontologickom ošetrovateľstve.

Databáza vytvorená za podpory grantu KEGA č. 054UK-4/2012 (2. Nové technológie, metódy a formy vo výučbe)

 


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Oponentský posudok - doc. Mgr. Elena Gurková, PhD. Stiahnuť - Oponentský posudok - doc. Mgr. Elena Gurková, PhD.Otvoriť v novom okne - Oponentský posudok - doc. Mgr. Elena Gurková, PhD. 29.1.2014 509.52 KB registrovaný používateľ
pdf Oponentský posudok - Mgr. Jana Vadkertiová, MBA Stiahnuť - Oponentský posudok - Mgr. Jana Vadkertiová, MBAOtvoriť v novom okne - Oponentský posudok - Mgr. Jana Vadkertiová, MBA 29.1.2014 461.13 KB registrovaný používateľ
Odkazy:
Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
html Meracie nástroje v gerontologickom ošetrovateľstve Prejsť - Meracie nástroje v gerontologickom ošetrovateľstveOtvoriť v novom okne - Meracie nástroje v gerontologickom ošetrovateľstve 21.1.2014 registrovaný používateľ

Kľúčové slová: gerontologické ošetrovateľstvo, posudzovanie, domény posúdenia, merací nástroj, elektronická databáza

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované

level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   
Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.

autor: Ivana Bóriková, Martina Tomagová, Katarína Žiaková | pracovisko: Ústav ošetrovateľstva | publikované: 21.1.2014 | posledné úpravy: 29.1.2014
citácia: Bóriková Ivana, Martina Tomagová, Katarína Žiaková: Meracie nástroje v gerontologickom ošetrovateľstve. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 21.1.2014, posledná aktualizácia 29.1.2014 [cit. 2018-03-17] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=251>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: