Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Špecifiká komunikácie so seniormi

Špecifiká komunikácie so seniormi

Prednáška pre poslucháčov UTV.

Komunikácia úvod -  univerzálna definícia ?, nástroj. Proces komunikácie. Komunikácia- profesionálna zručnosť ZP/sestry. Komunikácia v ošetrovateľstve. Interdisciplinárna komunikácia. Komunikačné zručnosti. Efektívna verbálna komunikácia - kritériá. Paralingvistika. Neverbálna komunikácia. Empatia. Aktívne počúvanie. Ticho v komunikácii. Bariéry empatického porozumenia. Ako sa učiť empatii. Intervencie empatickej komunikácie. Hodnotová stránka reči. Evalvačné prvky komunikácie. Devalvačné prvky komunikácie. Špecifiká komunikácie so seniormi. Determinanty komunikácie so seniormi pri poskytovaní starostlivosti. Zmeny ovplyvňujúce komunikáciu seniorov. Odporúčania pre komunikáciu so seniormi.


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Špecifiká komunikácie so seniormi - prednáška Stiahnuť - Špecifiká komunikácie so seniormi - prednáškaOtvoriť v novom okne - Špecifiká komunikácie so seniormi - prednáška 20.12.2016 1.17 MB ktokoľvek
 

Kľúčové slová: komunikácia, senior


autor: Martina Lepiešová | pracovisko: Ústav ošetrovateľstva | publikované: 20.12.2016 | posledné úpravy: 20.12.2016
citácia: Lepiešová Martina: Špecifiká komunikácie so seniormi. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 20.12.2016, posledná aktualizácia 20.12.2016 [cit. 2018-05-20] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=276>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: