Nové trendy a perspektívy v histológii VIII

 

"Nové trendy a perspektívy v histológii VIII" predstavujú už tradičnú neperiodickú publikáciu Ústavu histológie a embryológie JLF UK v Martine, ktorá obsahuje 19 vedeckých článkov. Všetky články súvisia viac menej s histomorfologickými vednými odbormi. Okrem vedeckého prínosu je cieľom zborníka poskytnúť čitateľom prehľad o výskumných aktivitách na iných pracoviskách, čo môže byť prvým impulzom na vzájomnú spoluprácu a ďalšie vedecké aktivity.


 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Nové trendy a perspektívy v histológii VIII 13.6.2022 4.5 MB ktokoľvek