Nové trendy a perspektívy v histológii IX

Ústav histológie a embryológie JLF UK vydáva každý rok neperiodickú publikáciu "Nové trendy a perspektívy v histológii", tento rok ide už o deviatu edíciu. V zborníku je publikovaných 21 článkov slovenských autorov. Tradičný cieľ zborníka ostáva rovnaký, t. j. informovať o výskumných aktivitách zainteresovaných pracovísk, vyvolať prípadnú diskusiu a možno i spoluprácu.

Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Nové trendy a perspektívy v histológii IX 16.6.2023 ktokoľvek

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť
Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.