Odber biologického materiálu na mikrobiologické vyšetrenie

Skriptá - Odber biologického materiálu na mikrobiologické vyšetrenie - sú výstupom projektov KEGA 032UK-4/2019 MŠVVaŠ SR a KEGA 038UK-4/2019 MŠVVaŠ SR.
Skriptá sú určené pre študentov medicíny, zubného lekárstva a nelekárskych študijných programov, obsahujú prehľad postupov pri odbere biologického materiálu na mikrobiologické vyšetrenie. V jednotlivých kapitolách sú opísané základné charakteristiky vzniku a klinických prejavov infekčných ochorení, indikácie pre odber biologických vzoriek, postupy pri odbere infekčného materiálu, odporúčania pre transport a spracovanie infekčného materiálu. Skriptá sú určené nielen pre študentov lekárskej fakulty v rámci prípravy na praktické cvičenia z mikrobiológie, ale môžu slúžiť ako literatúra pre zdravotníckych pracovníkov.

 

1. vydanie

ISBN 978-80-8187-090-3
EAN 9788081870903

Vydavateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Rok vydania: 2020
autor : Jana Kompaníková, MUDr., PhD., kompanikova@jfmed.uniba.sk , ÚMI JLF UK v Martine
spoluautori: Neuschlová Martina, MUDr. PhD., neuschlova@jfmed.uniba.sk
Elena Nováková, Doc., MUDr., PhD., novakova@jfmed.uniba.sk
Vladimíra Sadloňová, MUDr., PhD., vsadlonova@jfmed.uniba.sk

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Odber biologického materiálu na mikrobiologické vyšetrenie 3.12.2020 1.98 MB ktokoľvek