Ústav histológie a embryológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, http://www.jfmed.uniba.sk/index.php?id=2053

Nové trendy a perspektívy v histológii X

Autor: Mária Kovalská, Veronika Cígerová, Marian Adamkov

anotačný obrázok

Ústav histológie a embryológie JLF UK dáva do pozornosti desiate vydanie zborníka  "Nové trendy a perspektívy v histológii". Jedným z cieľov zborníka je informovať čitateľov o výsledkoch vedeckých aktivít hlavne slovenských autorov. Tak, ako aj po minulé roky, to môže vyvolať zmysluplnú diskusiu medzi autormi alebo pracoviskami s podobným výskumným zameraním.

 

Nové trendy a perspektívy v histológii IX

Autor: Mária Kovalská, Marian Adamkov

anotačný obrázok

Ústav histológie a embryológie JLF UK vydáva každý rok neperiodickú publikáciu "Nové trendy a perspektívy v histológii", tento rok ide už o deviatu edíciu. V zborníku je publikovaných 21 článkov slovenských autorov. Tradičný cieľ zborníka ostáva rovnaký, t. j. informovať o výskumných aktivitách zainteresovaných pracovísk, vyvolať prípadnú diskusiu a možno i spoluprácu.

Nové trendy a perspektívy v histológii VIII

Autor: Mária Kovalská, Marian Adamkov

anotačný obrázok

 

"Nové trendy a perspektívy v histológii VIII" predstavujú už tradičnú neperiodickú publikáciu Ústavu histológie a embryológie JLF UK v Martine, ktorá obsahuje 19 vedeckých článkov. Všetky články súvisia viac menej s histomorfologickými vednými odbormi. Okrem vedeckého prínosu je cieľom zborníka poskytnúť čitateľom prehľad o výskumných aktivitách na iných pracoviskách, čo môže byť prvým impulzom na vzájomnú spoluprácu a ďalšie vedecké aktivity.


 

Nové trendy a perspektívy v histológii VII

Autor: Mária Kovalská, Marian Adamkov

anotačný obrázok

 

Nové trendy a perspektívy v histológii VII predstavujú už tradičnú neperiodickú publikáciu Ústavu histológie a embryológie, ktorá obsahuje 20 vedeckých článkov. Všetky články súvisia rôznym spôsobom s morfologickými disciplínami. Okrem vedeckého prínosu je cieľom zborníka poskytnúť čitateľom prehľad o výskumných aktivitách na iných pracoviskách, čo môže byť prvým impulzom na spoločnú spoluprácu a vedecké aktivity.

 

Nové trendy a perspektívy v histológii V

Autor: Mária Kovalská, Marian Adamkov

Nové trendy a perspektívy v histológii V“ predstavujú neperiodickú publikáciu Ústavu histológie a embryológie, ktorá obsahuje 24 vedeckých článkov. Všetky články viac či menej súvisia s funkčnou histológiou. Okrem vedeckého prínosu je cieľom zborníka poskytnúť čitateľom prehľad o výskumných aktivitách na iných pracoviskách, čo môže byť prvý impulz pre vzájomnú spoluprácu.

Nové trendy a perspektívy v histológii VI

Autor: Mária Kovalská, Veronika Cígerová, Marian Adamkov

"Nové trendy a perspektívy v histológii VI" predstavujú neperiodickú publikáciu Ústavu histológie a embryológie, ktorá obsahuje 31 vedeckých článkov. Všetky články viac či menej súvisia s morfologickými disciplínami. Okrem vedeckého prínosu je cieľom zborníka poskytnúť čitateľom prehľad o výskumných aktivitách na iných pracoviskách, čo môže vyvolať prvý impulz pre vzájomnú užitočnú spoluprácu.
 

Nové trendy a perspektívy v histológii IV

Autor: Mária Kovalská, Marian Adamkov

anotačný obrázok

Nové trendy a perspektívy v histológii IV“ predstavujú neperiodickú publikáciu Ústavu histológie a embryológie, ktorá obsahuje 21 článkov. Všetky články viac či menej súvisia s funkčnou histológiou. Okrem vedeckého prínosu je cieľom zborníka poskytnúť čitateľom prehľad o výskumných aktivitách na iných pracoviskách, čo môže byť prvý impulz pre vzájomnú spoluprácu.

 

Nové trendy a perspektívy v histológii III

Autor: Mária Kovalská, Eva Ochodnická, Elena Fuseková

anotačný obrázok

Neperiodická publikácia "Nové trendy a perspektívy v histológii III" obsahuje 20 vedeckých článkov z Ústavu histológie a embryológie a príbuzných medicínskych odborov JLF UK. Potešiteľný je fakt, že niektoré články boli do zborníka zaslané z ČR. V zborníku môžeme nájsť práce klinického charakteru, experimentálne práce s rôznym zameraním, ako aj typické morfologické štúdi

Nové trendy a perspektívy v histológii II

Autor: Mária Kovalská, Martina Furjelová, Marian Adamkov

anotačný obrázok

Neperiodická publikácia "Nové trendy a perspektívy v histológii II" obsahuje 14 vedeckých článkov, ktoré prezentujú výsledky práce na Ústave histológie, ale aj príbuzných medicínskych disciplín. Väčšina prác dokumentuje vzájomnú spoluprácu medzi jednotlivými odvetviami medicíny, bez ktorej nie je možné v súčasnosti pokračovať vo vedeckom výskume.

Nové trendy a perspektívy v histológii

Autor: Marian Adamkov

anotačný obrázok

Neperiodická publikácia „Nové trendy a perspektívy v histológii“ obsahuje 16 vedeckých článkov z oblasti histológie a embryológie a príbuzných medicínskych odborov. Väčšina článkov prezentuje vedecké výsledky, ktoré boli dosiahnuté v poslednom období.