Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Nové trendy a perspektívy v histológii III

Nové trendy a perspektívy v histológii III

Neperiodická publikácia "Nové trendy a perspektívy v histológii III" obsahuje 20 vedeckých článkov z Ústavu histológie a embryológie a príbuzných medicínskych odborov JLF UK. Potešiteľný je fakt, že niektoré články boli do zborníka zaslané z ČR. V zborníku môžeme nájsť práce klinického charakteru, experimentálne práce s rôznym zameraním, ako aj typické morfologické štúdi


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Nové trendy a perspektívy v histológii III Stiahnuť - Nové trendy a perspektívy v histológii IIIOtvoriť v novom okne - Nové trendy a perspektívy v histológii III 30.5.2017 3.8 MB ktokoľvek

Kľúčové slová: histológia, spolupráca, veda

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované

level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   
Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.

autor: Mária Kovalská, Eva Ochodnická, Elena Fuseková | pracovisko: Ústav histológie a embryológie | publikované: 30.5.2017 | posledné úpravy: 30.5.2017
citácia: Kovalská Mária, Eva Ochodnická, Elena Fuseková: Nové trendy a perspektívy v histológii III. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 30.5.2017, posledná aktualizácia 30.5.2017 [cit. 2018-02-21] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=363>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: