doc. MUDr. Marian Adamkov, hemb(at)jfmed.uniba.sk

Nové trendy a perspektívy v histológii

Autor: Marian Adamkov

anotačný obrázok

Neperiodická publikácia „Nové trendy a perspektívy v histológii“ obsahuje 16 vedeckých článkov z oblasti histológie a embryológie a príbuzných medicínskych odborov. Väčšina článkov prezentuje vedecké výsledky, ktoré boli dosiahnuté v poslednom období.