Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Zubné lekárstvo

Zoradené podľa: priorita a čas poslední úpravy
 

Patologická fyziológia pre zubné lekárstvo

Neoddeliteľnou súčasťou pregraduálnej prípravy študentov študijného programu zubné lekárstvo sú aj základné poznatky z patologickej fyziológie, ktoré sú teoretickým základom na výučbu klinických predmetov. Cieľom učebnice je skompletizovanie poznatkov, ktoré študenti získajú na prednáškach a seminároch, a z niekoľkých ďalších tém, ktoré nie sú súčasťou plánovanej výučby počas semestra. Vychádzali sme z tém, ktoré sú už dlhé obdobie súčasťou plánovanej výučby a samoštúdia študentov študijného programu všeobecné lekárstvo.

 

 
autor: Miloš Tatár, Ján Hanáček, Renáta Péčová, Jana Plevková | odbor: Fyziológia a patologická fyziológia, Zubné lekárstvo | zobrazené: 1131x | publikované: 21.7.2016 | posledné úpravy: 23.8.2016

Lekárska etika pre študijný program Zubné lekárstvo – súbor prezentácii

Lekárska etika pre študijný program Zubné lekárstvo – súbor prezentácii

Súbor prezentácii tvorí úvod do problematiky lekárskej etiky. Prvá prezentácia Etika a morálka sa venuje problematike morálneho uvažovania a vymedzeniu predmetu etického skúmania. Cieľom druhej prezentácie je uviesť poslucháča do špecifickej odbornej terminológie, oboznámiť ho so základnými princípmi lekárskej etiky (beneficiencia, nonmaleficiencia, autonómia a spravodlivosť) a zároveň poukázať na hlavné problémy lekárskej etiky. Tretia prezentácia sa zameriava na problematiku morálnych dilem a spôsobu ich riešenia. Ďalšia prezentácia sa venuje problematike ľudskej dôstojnosti a vytváraniu vzťahu medzi lekárom a pacientom. Témou predposlednej prezentácie sú práva pacientov a posledná prezentácia sa zameriava na poskytovanie informácií pacientom a s tým súvisiacu problematiku informovaného súhlasu ako významnej súčasti lekárskej praxe.

 
autor: Juraj Čáp | odbor: Lekárska etika a právo, Zubné lekárstvo | zobrazené: 1444x | publikované: 14.10.2015 | posledné úpravy: 14.10.2015

Zubné lekárstvo

Zubné lekárstvo

Prednáška pre poslucháčov UTV.

Rozdelenie odboru. Vyšetrenie pacienta. Intraorálne vyšetrenie. RTG Vyšetrenie. Zubný kaz. Prevencia vzniku zubného kazu.  Liečba. Komplikácie zubného kazu. Okoločeľustné zápaly. Osteomyelitída. Dentálna fokálna infekcia. Parodontológia. Gigivitída. Parodontitída. Terapia. Ochorenie slizníc ústnej dutiny. Onkológia oro-maxilofaciálnej oblasti. Komplikácie onkologickej liečby. Protetika. Traumatológia.

 
autor: Mária Janíčková | odbor: Zubné lekárstvo | zobrazené: 2938x | publikované: 14.10.2011 | posledné úpravy: 1.2.2012

Endoprotéza TMK

Endoprotéza TMK

Endoprotéza temporomandibulárneho kĺbu - bilaterálne

 
autor: Dagmar Statelová, Igor Malachovský, Mária Janíčková | odbor: Zubné lekárstvo | zobrazené: 2666x | publikované: 12.11.2008 | posledné úpravy: 15.3.2011

Operácia ankylózy TMK

Operácia ankylózy TMK

Operácia ankylózy temporomandibulárneho kĺbu s rekonštrukciou

 
autor: Dagmar Statelová, Igor Malachovský, Mária Janíčková | odbor: Zubné lekárstvo | zobrazené: 3645x | publikované: 23.4.2008 | posledné úpravy: 13.10.2010

Vstrebateľné dlahy

Vstrebateľné dlahy

Fixácia vstrebateľnými dlahami

 
autor: Dagmar Statelová, Mária Janíčková, Igor Malachovský, Ján Sitár | odbor: Zubné lekárstvo | zobrazené: 2602x | publikované: 12.11.2008 | posledné úpravy: 13.10.2010

Tumor orbity

Tumor orbity

TU ORBITAE EXTIRPÁCIA

 
autor: Dagmar Statelová, Mária Janíčková, Igor Malachovský | odbor: Zubné lekárstvo | zobrazené: 2803x | publikované: 12.11.2008 | posledné úpravy: 13.10.2010