Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 8

Paliatívna ošetrovateľská starostlivosť

Paliatívna ošetrovateľská starostlivosť

Paliatívna ošetrovateľská starostlivosť - prednáška pre poslucháčov UTV.

Paliatívna starostlivosť ČO?, Paliatívna starostlivosť PREČO? Paliatívna starostlivosť KOMU?  Paliatívna starostlivosť KEDY? Paliatívna starostlivosť KDE a AKO?  Paliatívna starostlivosť KÝM? Paliatívna starostlivosť REALITA?

 
autor: Martina Lepiešová | sekcia: Prednášky | odbor: Nelekárske zdravotnícke vedy | zobrazené: 3551x | publikované: 3.4.2018 | posledné úpravy: 3.4.2018

Gerontologická, geriatrická a ošetrovateľská problematika

Gerontologická, geriatrická a ošetrovateľská problematika

Prednáška pre poslucháčov UTV.

Materiál sa venuje témam - demografické aspekty starnutia populácie, zdravotné aspekty starnutia populácie, gerontologické ošetrovateľstvo, kritické aspekty starostlivosti.

 
autor: Ivana Bóriková | sekcia: Prednášky | odbor: Nelekárske zdravotnícke vedy | zobrazené: 1837x | publikované: 10.10.2013 | posledné úpravy: 10.10.2013

Komunitná ošetrovateľská starostlivosť. Možnosti inštitucionálnej starostlivosti.

Komunitná ošetrovateľská starostlivosť. Možnosti inštitucionálnej starostlivosti.

Prednáška pre poslucháčov UTV.

Všeobecné princípy komunitej starostlivosti. Cieľ komunitnej ošetrovateľskej starostlivosti. Inštitucionálna starostlivosť - zdravotnícke zariadenia. Dom ošetrovateľskej starostlivosti. Sociálne služby. Forma sociálnej služby. Inštitucionálna starostlivosť – sociálne zariadenia. Ďalšie sociálne služby. Peňažné prostriedky. Humanitárne združenia a organizácie nápomocné seniorom. Domáca ošetrovateľská starostlivosť. Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti.  Dokumentácia v ADOS. Výkony uskutočňované sestrami ADOS. Profesijné združenia sestier ADOS. Personálne zabezpečenie ADOS. Formy domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Faktory ovplyvňujúce rozvoj DOS.

 
autor: Mária Tabaková | sekcia: Prednášky | odbor: Geriatria, Nelekárske zdravotnícke vedy | zobrazené: 4674x | publikované: 18.1.2012 | posledné úpravy: 1.2.2012

Vybrané ochorenia tráviaceho systému a ošetrovateľská starostlivosť

Vybrané ochorenia tráviaceho systému a ošetrovateľská starostlivosť

Prednáška pre poslucháčov UTV.

Tráviaci systém človeka - zloženie. Prehľad niektorých častých ochorení. Vredová choroba žalúdka a dvanástnika (horná funkčná dyspepsia) - príznaky, terapia. Nešpecifický zápal čreva (dolná funkčná dyspepsia) - príznaky, diagnostika, komplikácie, terapia. Prevencia.                                                                                                                        

 
autor: Ivana Bóriková | sekcia: Prednášky | odbor: Nelekárske zdravotnícke vedy | zobrazené: 1232x | publikované: 3.10.2017 | posledné úpravy: 10.11.2017

Vybrané ochorenia nervového systému a ošetrovateľská starostlivosť

Vybrané ochorenia nervového systému a ošetrovateľská starostlivosť

Prednáška pre poslucháčov UTV.

Cievna mozgová príhoda. Parkinsonova choroba. Skleróza multiplex. Amyotrofická laterálna skleróza.                                                                                    

 
autor: Michaela Miertová | sekcia: Prednášky | odbor: Nelekárske zdravotnícke vedy, Neurológia | zobrazené: 1249x | publikované: 4.11.2015 | posledné úpravy: 4.11.2015

ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s vybranými ochoreniami dýchacieho systému

Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s vybranými ochoreniami dýchacieho systému

Predkladané učebné texty prezentujú problematiku štyroch vybraných nozologických jednotiek z akútnych a chronických ochorení dýchacej sústavy – bronchiálna astma, chronická obštrukčná choroba pľúc, pľúcna tuberkulóza a pneumónia. Uvedená je charakteristika ochorenia, príčiny vzniku, symptomatológia, diagnostika, terapia farmakologická aj nefarmakologická, ošetrovateľská starostlivosť a edukácia pacienta. Text obsahuje prehľadové tabuľky a odkazy na rôzne typy literárnych dokumentov.

 
autor: Ivana Bóriková | sekcia: Pedagogické diela | odbor: Nelekárske zdravotnícke vedy | zobrazené: 3825x | publikované: 20.9.2012 | posledné úpravy: 26.10.2012

Domáca ošetrovateľská starostlivosť. Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Domáca ošetrovateľská starostlivosť. Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Prednáška pre poslucháčov UTV.

Vymedzenie základných pojmov: domáca ošetrovateľská starostlivosť, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Vývoj v USA, EÚ v ČR a v na Slovensku. Faktory ovplyvňujúce rozvoj domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Kritériá pre poskytovanie starostlivosti a formy starostlivosti v domácom prostredí. Výhody domácej starostlivosti pre pacienta a zdravotníctvo. Personálne zabezpečenie agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti.
 

 
autor: Radka Kurucová | sekcia: Prednášky | odbor: Nelekárske zdravotnícke vedy | zobrazené: 1212x | publikované: 18.10.2017 | posledné úpravy: 18.10.2017

Vybrané ochorenia obličiek a močového systému a ošetrovateľská starostlivosť

Vybrané ochorenia obličiek a močového systému a ošetrovateľská starostlivosť

Prednáška pre poslucháčov UTV.

Anatómia obličiek. Funkcia obličiek. Ochorenia uropoetického systému, základný prehľad. Infekcie močových ciest. Ochorenie obličiek. Akútna glomerulonefritída. Chronická renálna insuficiencia. Čo robiť, aby obličky vydržali zdravé celý život.                               
 

 
autor: Ivana Bóriková | sekcia: Prednášky | odbor: Nelekárske zdravotnícke vedy | zobrazené: 1387x | publikované: 30.1.2018 | posledné úpravy: 30.1.2018
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 15

Ísť na stránku: 1 2

Súbor prezentácií z predmetu Ošetrovateľstvo
..kľúčové slová: úlohy a rola sestry, bezpečnosť pacienta, ošetrovateľská terminológia, konceptuálne m.. ..kľúčové slová: rola sestry, bezpečnosť pacienta, ošetrovateľská terminológia, konceptuálne .. .. KB ktokoľvek – – 5. Štandardná terminológia a klasifikačné systémy v ošetrovateľstve NANDA, N..

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie I
.. (nástroje jej zabezpečenia); štandardná ošetrovateľská terminológia a klasifikačné systémy v&n.. .. jej zabezpečenia); štandardná ošetrovateľská terminológia a klasifikačné systémy v ošetrovateľstve. Ka..

Mikrobiológia a imunológia
.. pre poslucháčov UTV. Mikrobiológia - terminológia, bunky (prokaryotická bunka, základné tvary, zv..

Mikrobiológia a imunológia
.. pre poslucháčov UTV. Obsah prednášky: Terminológia. Bunky - rozdelenie, tvary, požiadavky na ..

Fyzická mobilita a imobilita
.. v pronačnej polohe, polohovacie hodiny. Ošetrovateľská rehabilitácia, ortostatický test, izometrické cv.. .. KB registrovaný používateľ – – Ošetrovateľská rehabilitácia - prezentácia | 9.11.2011 2.04 M..

Etické aspekty starostlivosti o seniorov
.. základné otázky v etike. Bioetika, lekárska a ošetrovateľská etika - základné bioetické princípy (BE..

Ošetrovateľský proces (teória a prax)
..Ošetrovateľská starostlivosť je starostlivosť poskytovaná se.. ..kľúčové slová: proces, ošetrovateľská..

Toxikológia – vybrané kapitoly
.. i všeobecnú časť, v ktorej je vysvetlená terminológia a všeobecné princípy vplyvu chemických látok na ľ..

Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii
..kľúčové slová: ošetrovateľské postupy, perioperačná ošetrovateľská..

Ošetrovateľstvo v neurológii
..kľúčové slová: neurológia, ošetrovateľstvo v neurológii, ošetrovateľská..