Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Toxikológia – vybrané kapitoly

Pri písaní týchto skrípt bola našim cieľom sumarizácia najdôležitejších alebo zaujímavých poznatkov z toxikológie, ktoré sú dôležité pre štúdium všeobecného a zubného lekárstva. Pre lepšie pochopenie problematiky sme do skrípt zaradili i všeobecnú časť, v ktorej je vysvetlená terminológia a všeobecné princípy vplyvu chemických látok na ľudský organizmus. Ďalšie časti skrípt sú venované vybraným anorganickým a organickým látkam, liečivám, drogám a hubám.
Našou snahou bolo systematické a koncentrované sprístupnenie informácií o toxicite jednotlivých látok, o možných cestách vstupu do organizmu, hodnotení symptómov, diagnostike, základných princípoch prvej pomoci a liečby. V rámci diferenciálnej diagnostiky sme sa snažili upozorniť na niektoré ochorenia alebo otravy s podobným priebehom a klinickým obrazom.
Veríme, že ponúknuté skriptum doplní chýbajúce študijné zdroje potrebné pri štúdiu vnútorného, zubného a pracovného lekárstva a súčasne bude nápomocné i lekárom v praxi pri diagnostike a liečbe niektorých intoxikácií.


Táto práca bola podporená projektom "Karcinogénne a toxické kovy v životnom a pracovnom prostredí“, ITMS:26220220111, spolufinancovaným zo zdrojov EÚ a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Toxikológia – vybrané kapitoly Stiahnuť - Toxikológia – vybrané kapitolyOtvoriť v novom okne - Toxikológia – vybrané kapitoly 30.3.2017 3.89 MB ktokoľvek
pdf Recenzia prof. MUDr. Peter Galajda CSc. Stiahnuť - Recenzia prof. MUDr. Peter Galajda CSc.Otvoriť v novom okne - Recenzia prof. MUDr. Peter Galajda CSc. 30.3.2017 197.48 KB ktokoľvek
pdf Recenzia prof.MUDr. Mirko Zibolen, CSc. Stiahnuť - Recenzia prof.MUDr. Mirko Zibolen, CSc.Otvoriť v novom okne - Recenzia prof.MUDr. Mirko Zibolen, CSc. 30.3.2017 1.31 MB ktokoľvek
pdf Recenzia Ing. Veronika Ferenčíková Stiahnuť - Recenzia Ing. Veronika FerenčíkováOtvoriť v novom okne - Recenzia Ing. Veronika Ferenčíková 30.3.2017 920.24 KB ktokoľvek

Kľúčové slová: toxikológia, liečivá, drogy, huby, anorganické látky, organické látky


autor: Oto Osina, Jurina Sadloňová | pracovisko: Klinika pracovného lekárstva a toxikológie | publikované: 30.3.2017 | posledné úpravy: 30.3.2017
citácia: Osina Oto, Jurina Sadloňová: Toxikológia – vybrané kapitoly. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 30.3.2017, posledná aktualizácia 30.3.2017 [cit. 2018-03-24] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=361>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: