Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 1

Školenie e-learning a LMS Moodle

Školenie e-learning a LMS Moodle

Súbor prednášok odprednášaných vrámci školenia Moodle-Learning Management System pre e-learningové kurzy a on-line testovanie študentov.

 
autor: Pavel Sůra | sekcia: Pre autorov | odbor: Ostatné | zobrazené: 2341x | publikované: 17.10.2012 | posledné úpravy: 17.10.2012
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 7

 

E-learning na JLF UK v Martine - od základov po prax
.. e-testov a ďalších aktivít v prostredí LMS Moodle. Tieto učebné texty obsahujú na začiatku vše.. ..kľúčové slová: moodle, e-testovanie, e-teaching,..

Poruchy vnútorného prostredia - analýza kazuistík pomocou poznatkov z patofyziológie
.. sa prihlásiť na e-learningový univerzitný server moodle.uniba.sk. E-learningový kurz je uložený pod Je..

Knižnično – informačná veda
.. -learningový kurz v prostredí LMS Moodle. E-learningový kurz s názvom Knižnično &nd.. .. sa prihlásiť na e-learningový univerzitný server moodle.uniba.sk. E-learningový kurz je uložený pod Je..

Pediatrické ošetrovateľstvo
.. kurz v prostredí LMS Moodle. E-learningový kurz je zameraný na vybrané ka.. .. sa prihlásiť na e-learningový univerzitný server moodle.uniba.sk. E-learningový kurz je uložený pod Je..

Ošetrovanie chronických rán
.. -learningový kurz v prostredí LMS Moodle. Prvá lekcia e-learningového kurzu s názvom Oš.. .. sa prihlásiť na e-learningový univerzitný server moodle.uniba.sk. E-learningový kurz je uložený pod Je..

Pôrodná asistencia
.. e -learningových kurzov v prostredí LMS Moodle. Obsah prvého kurzu Dojčenie tvoria tri k.. .. sa prihlásiť na e-learningový univerzitný server moodle.uniba.sk. E-learningové kurzy sú uložené pod Jes..

Konferencia IKT
.. a možnosti na UK. Základné informácie o LMS Moodle. (doc. RNDr. Pavel Sůra, CSc, CIT UK ..