Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 5

Choroby pohybového aparátu

Choroby pohybového aparátu

Prednáška pre poslucháčov UTV.

Zápalové a degeneratívne ochorenia muskuloskeletálneho systému.                                            

 
autor: Katarína Stašková | sekcia: Prednášky | odbor: Reumatológia | zobrazené: 6008x | publikované: 20.10.2015 | posledné úpravy: 20.10.2015

Biochémia Alzheimerovej choroby

Biochémia Alzheimerovej choroby

Alzheimerova choroba patrí medzi najrozšírenejšie formy demencie, ktorou trpí 7–10 % ľudí nad 65 rokov. Vďaka prevratným objavom v medicíne v súčasnosti vzrastá počet obyvateľov planéty, ktorí majú viac ako 60 rokov, preto sa štúdiu starnutia v ostatnej dekáde venuje čoraz väčšia pozornosť. Predpokladá sa, že práve tento proces je príčinou mnohých neurodegeneratívnych chorôb, ktorých výskyt so stúpajúcim vekom signifikantne narastá.

 
autor: Eva Babušíková | sekcia: Pedagogické diela | odbor: Lekárska chémia a biochémia | zobrazené: 3055x | publikované: 13.6.2010 | posledné úpravy: 16.2.2016

Choroby kostí. Inzulínové pumpy.

Choroby kostí. Inzulínové pumpy.

Prednáška pre poslucháčov UTV.

Poruchy metabolizmu vápnika. Funkcie sérového kalcia. Hyperkalcémia. Hypokalcémia. Metabolické kostné ochorenia. Typy kostí. Známe metabolické ochorenia kostí. Syndrom osteopetrózy. Syndrom osteomalácie. Syndrom osteodystrofie.  Osteoporóza - definícia, prognózy, diagnostika, liečba.

Inzulínové pumpy. Kedy inzulínová pumpa? Indikácie. Modelovanie bazálnej krivky sekrécie inzulínu. Výhody a nevýhody inzulínovej pumpy v liečbe diabetického pacienta. Inzulínová pumpa ako cudzie teleso. Rozvoj diabetu 2.typu. Mýty a falošné predstavy. Korekcia predstav pacienta.

 
autor: Ľudovít Šutarík | sekcia: Prednášky | odbor: Diabetológia, dietetika, Endokrinológia, metabolismus | zobrazené: 3092x | publikované: 30.3.2011 | posledné úpravy: 1.2.2012

Choroby nadobličiek v detskom veku

Choroby nadobličiek v detskom veku

Nadobličky patria medzi najdôležitejšie žľazy s vnútornou sekréciou, ktorých správna činnosť je esenciálna pre funkciu všetkých ostatných orgánových systémov. Absolútny nedostatok nadobličkových hormónov je nezlučiteľný so životom, preto včasné rozpoznanie symptómov a adekvátna liečba sú nevyhnutné pre záchranu života a jeho následnú primeranú kvalitu. V predloženom učebnom texte sú opísané základné fyziologické poznatky o nadobličkách a ich hormónoch, ďalej etiológia, príznaky, súčasné možnosti diagnostiky a liečby pri nedostatku a nadbytku jednotlivých hormónov kôry a drene nadobličiek, pričom samostatnú kapitolu tvorí kongenitálna adrenálna hyperplázia. Verím, že tieto poznatky budú nápomocné pre študentov študujúcich v odbore Všeobecné lekárstvo, najmä v príprave na skúšku z pediatrie, ale aj pre iné príbuzné odbory.
 

 
autor: Jarmila Vojtková | sekcia: Pedagogické diela | odbor: Pediatria, neonatológia | zobrazené: 662x | publikované: 19.12.2017 | posledné úpravy: 19.12.2017

Psychické zmeny a choroby v staršom veku

Psychické zmeny a choroby v staršom veku

Prednáška pre poslucháčov UTV

Gerontológia.Gerontopsychológia. Psychické zmeny v séniu. Stratégia vyrovnávania sa so starobou - konštruktívna stratégia, stratégia závislosti., obranná stratégia, stratégia hostility, sebanenávisti. Gerontopsychiatria. Organické a symptomatické psychické poruchy v séniu. Demencie - epidemiológia,  kritériá, stupne. Alzheimerova demencia. Vaskulárna demencia. Poruchy vedomia. Poruchy nálady. Depresia.

 
autor: Igor Ondrejka | sekcia: Prednášky | odbor: Psychiatria, psychológia, sexuológia | zobrazené: 4283x | publikované: 8.4.2015 | posledné úpravy: 8.4.2015
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 16

Ísť na stránku: 1 2

Základné princípy diagnostiky a liečby autoimunitných chorôb
.. choroby) alebo dokonca na telu vlastné molekuly (autoimunitné choroby). Práve posledné menované sa v os.. .. systému na vonkajšie podnety (alergické choroby) alebo dokonca na telu vlastné molekuly .. ..kľúčové slová: autoimunitné.. ..kľúčové slová: chorôby..

Parkinsonova choroba
.. genetických princípov v dedičnosti Parkinsonovej choroby, (3) konkrétne príklady typov dedičnosti Pa..

Metabolické ochorenia
.. na podklade aterosklerózy. Liečba koronárnej choroby srdca u diabetikov 2.typu. Kardiálna autonómna d..

Prevencia vzniku kardiovaskulárnych chorôb
..kľúčové slová: choroby,..

Základy dedičnosti. Genetika dneška.
.. dedičnosť. Dedičné (geneticky podmienená) choroby . Metódy stanovenia chromozómov. Genómové mut..

Zmeny kostnej mineralovej hustoty u pediatrickych pacientov s Crohnovou chorobou
.. Vzhľadom k tomu, že 20-30% prípadov Crohnovej choroby sa začína v období detstva a adolescencie, pr..

Vybrané biochemické a molekulárne-biologické metódy v lekárskom výskume a medicínskej diagnostike
..  Vyšetrovacie metódy pre alergiu a autoimunitné ochorenia  67 ..

Polypektomia, akútna pankreatitída, vredy žalúdka
.. gastrointestinálneho traktu, choroby čreva a pankreasu. Prednáška pre UTV zo dňa 22...

Návody na praktické cvičenia z imunológie
..kľúčové slová: imunológia, autoimunitné..

Sociológia zdravia
.. Sociologické charakteristiky zdravia a choroby. Správanie sa človeka. | 29.5.2013 1.4 M..