Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Základné princípy diagnostiky a liečby autoimunitných chorôb

Imunitný systém je mimoriadne komplexným a zložitým „orgánom“, ktorého fungovanie už dávno nemôže byť vnímané len v zmysle ochrany pred infekciami. Najmä vo vyspelých krajinách v posledných rokoch pozorujeme výrazný nárast chorôb, ktorých podkladom je práve porucha fungovania imunitného systému – nie však v zmysle nárastu infekčných chorôb (ako to ešte stále môžeme pozorovať v rozvojových krajinách), ale zlyhania imunitného dohľadu v podobe imunodeficientných stavov a nádorových ochorení, resp. naopak premrštenej reakcie imunitného systému na vonkajšie podnety (alergické choroby) alebo dokonca na telu vlastné molekuly (autoimunitné choroby).
Práve posledné menované sa v ostatných rokoch dostávajú na popredné priečky morbidity a mortality (u žien v strednom veku už zaberajú tretiu priečku hneď za srdcovo-cievnymi chorobami a malignitami). Autoimunitný proces – teda reakcia organizmu voči vlastnému tkanivu – môže pritom postihovať ktorýkoľvek orgán alebo tkanivo, ale tiež celý organizmus bez orgánovej špecificity. Vo všeobecnosti je veľkým úskalím diagnostiky autoimunitných chorôb ich mimoriadne nešpecifický klinický obraz s postupným nenápadným začiatkom a často viac rokov trvajúcim obdobím, kedy pacient navštevuje viacero odborných ambulancií bez stanovenia správnej diagnózy. Nápomocné v tomto procese sú najmä imunologické laboratórne vyšetrenia – v texte popisujeme vyšetrovacie metódy využívané vo viacerých odboroch medicíny práve s ohľadom na možnosti ich využitia pri diagnostike autoimunitných chorôb. Rovnako sa venujeme princípom imunosupresívnej liečby, ktorá je jedinou kauzálnou liečbou autoimunitných chorôb a ktorá v posledných rokoch zažíva nebývalý rozmach.
Predkladaným rukopisom chceme teda prispieť k lepšiemu poznaniu princípov diagnostiky a liečby autoimunitných chorôb medzi študentmi lekárskych fakúlt s cieľom skvalitniť tak diagnostický, ako aj terapeutický proces v každodennej praxi.


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Základné princípy diagnostiky a liečby autoimunitných chorôb Stiahnuť - Základné princípy diagnostiky a liečby autoimunitných chorôbOtvoriť v novom okne - Základné princípy diagnostiky a liečby autoimunitných chorôb 20.7.2018 1.52 MB ktokoľvek
pdf Recenzný posudok - Prof. MUDr. Peter Galajda, CSc. Stiahnuť - Recenzný posudok - Prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.Otvoriť v novom okne - Recenzný posudok - Prof. MUDr. Peter Galajda, CSc. 20.7.2018 300.94 KB ktokoľvek
pdf Recenzný posudok - Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc., Stiahnuť - Recenzný posudok - Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.,Otvoriť v novom okne - Recenzný posudok - Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc., 20.7.2018 400.76 KB ktokoľvek
jpg ISBN Stiahnuť - ISBNOtvoriť v novom okne - ISBN 20.7.2018 322 KB ktokoľvek
pdf Imprimatur Stiahnuť - ImprimaturOtvoriť v novom okne - Imprimatur 20.7.2018 395.59 KB ktokoľvek

Kľúčové slová: autoimunitné chorôby

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované

level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   
Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.

autor: Daniela Kantárová | pracovisko: 1. Interná klinika | publikované: 20.7.2018 | posledné úpravy: 20.7.2018
citácia: Kantárová Daniela: Základné princípy diagnostiky a liečby autoimunitných chorôb. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 20.7.2018, posledná aktualizácia 20.7.2018 [cit. 2018-12-13] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=385>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: