Zmeny kostnej mineralovej hustoty u pediatrickych pacientov s Crohnovou chorobou

Až 90% kostnej hmoty sa formuje v priebehu detstva a adolescencie, pričom najvýznamnejším je obdobie puberty. Crohnova choroba patrí medzi ochorenia, ktoré sú asociované so sekundárnou osteoporózou. Okrem zníženej chuti do jedla s následným nedostatočným príjmom makro– a mikronutrientov a zníženej fyzickej aktivite, ktoré často sprevádzajú mnohé chronické ochorenia, dochádza k ovplyvneniu kostného metabolizmu na viacerých úrovniach. Za najvýznamnejšie sa považuje vplyv mechanizmov perzistujúceho zápalového procesu s produkciou proinflamatórnych cytokínov, pôsobenie faktorov vedúcich k malabsorpcii a nežiaduce účinky liečby (predovšetkým glukokortikoidov). Vzhľadom k tomu, že 20-30% prípadov Crohnovej choroby sa začína v období detstva a adolescencie, predstavujú jedinci s týmto ochorením rizikovú skupinu ohrozenú zníženou kostnou minerálovou hustotou. Cieľom učebného textu je poskytnúť aktuálne poznatky o vplyve Crohnovej choroby na kostnú minerálovú hustotu a možnosti jej ovplyvnenia.

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Zmeny kostnej mineralovej hustoty u pediatrickych pacientov s Crohnovou chorobou 7.12.2017 1.69 MB ktokoľvek
 Imprimatur 10.11.2017 1.04 MB ktokoľvek
 Oponentský posudok - doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD. 10.11.2017 2.39 MB ktokoľvek
 Oponentský posudok - doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim.prof. 10.11.2017 4.46 MB ktokoľvek
 ISBN 10.11.2017 1.13 MB ktokoľvek