Psychické zmeny a choroby v staršom veku

Prednáška pre poslucháčov UTV

Gerontológia.Gerontopsychológia. Psychické zmeny v séniu. Stratégia vyrovnávania sa so starobou - konštruktívna stratégia, stratégia závislosti., obranná stratégia, stratégia hostility, sebanenávisti. Gerontopsychiatria. Organické a symptomatické psychické poruchy v séniu. Demencie - epidemiológia,  kritériá, stupne. Alzheimerova demencia. Vaskulárna demencia. Poruchy vedomia. Poruchy nálady. Depresia.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Psychické zmeny a choroby v staršom veku 8.4.2015 11.84 MB ktokoľvek

Predmety/kurzy