Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Návody na praktické cvičenia z imunológie

Návody na praktické cvičenia z imunológie

Publikácia Návody na praktické cvičenia z imunológie je určená pre študentov medicíny, zubného lekárstva, nelekárskych študijných programov, ako aj pre lekárov, vedecko-výskumných a zdravotníckych pracovníkov. Návody na praktické cvičenia z imunológie sú výstupom projektu KEGA č. 032UK-4/2015 MŠVVaŠ SR. Laboratórne techniky používané v imunológii umožňujú identifikovať zložky vrodenej aj získanej imunity, humorálnej aj bunkovej imunity. Racionálne indikovanie laboratórnych vyšetrení a schopnosť včasného stanovenia správnej diagnózy je veľmi dôležité z hľadiska prognózy pacienta a prevencie vzniku irreverzibilných tkanivových a orgánových poškodení s potrebou zvýšených nákladov na dlhodobú liečbu. To je možné iba vďaka kvalitnej príprave, získaním potrebných poznatkov v oblasti imunológie a ich prepojením s poznatkami z ostatných medicínskych oblastí. Návody na praktické cvičenia z imunológie poskytujú na jednej strane teoretické poznatky a na druhej strane najčastejšie praktické metódy používané v imunologických laboratóriách. Umožňuje čitateľom zvoliť si vlastné tempo štúdia, získať spätnú väzbu prostredníctvom kontrolných otázok zaradených v závere každej kapitoly.

 


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Návody na praktické cvičenia z imunológie Stiahnuť - Návody na praktické cvičenia z imunológieOtvoriť v novom okne - Návody na praktické cvičenia z imunológie 13.10.2016 4.47 MB ktokoľvek
jpg Recenzný posudok doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc. 1 Stiahnuť - Recenzný posudok doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc. 1Otvoriť v novom okne - Recenzný posudok doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc. 1 13.10.2016 437.23 KB ktokoľvek
jpg Recenzný posudok doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc. 2 Stiahnuť - Recenzný posudok doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc. 2Otvoriť v novom okne - Recenzný posudok doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc. 2 13.10.2016 184.8 KB ktokoľvek
jpg Recenzný posudok MUDr. Ing. Zuzana Štofková Stiahnuť - Recenzný posudok MUDr. Ing. Zuzana ŠtofkováOtvoriť v novom okne - Recenzný posudok MUDr. Ing. Zuzana Štofková 13.10.2016 550.21 KB ktokoľvek
jpg Imprimatur Stiahnuť - ImprimaturOtvoriť v novom okne - Imprimatur 13.10.2016 245.94 KB ktokoľvek

Kľúčové slová: mikrobiológia, imunológia, autoimunitné ochorenia


autor: Martina Neuschlová, Elena Nováková, Jana Kompaníková | pracovisko: Ústav mikrobiológie a imunológie | publikované: 13.10.2016 | posledné úpravy: 13.10.2016
citácia: Neuschlová Martina, Elena Nováková, Jana Kompaníková: Návody na praktické cvičenia z imunológie. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 13.10.2016, posledná aktualizácia 13.10.2016 [cit. 2018-05-20] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=348>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: