Obrazové kazuistiky

Ďalšou novinkou portálu je možnosť, ako spracovať klinický obrazový materiál pre potreby výučby. Obrazové kazuistiky umožňujú vytvárať  špeciálny typ článku, ktorý patrí do kategórie multimediálnych učebných pomôcok. Hlavným cieľom je pomôcť predovšetkým klinickým pracoviskám, urychliť ich náročný a často i zdĺhavý postup pri usporiadávaní nazbieraných podkladov.

 Telo každého takéhoto článku - obrazová kazuistika má preddefinovanú nasledujúcu štruktúru:

  •  vyšetrenie,
  •  anamnéza,
  •  diagnóza,
  •  diferenciálna diagnóza,
  •  laboratorne výsledky,
  •  histológia,
  •  zobrazovacie metódy,
  •  terapia,
  •  komentár.

Túto výchoziu štruktúru je možné rôzne modifikovať podľa požadaviek autora či druhu spracovávanej problematiky. I v kazuistikách hrajú podstatnú úlohu prílohy, ktorými sú najmä 2-D medicínske obrazy, ako sú makroskopické fotografie, mikroskopické fotografie či snímky z moderných lekárských zobrazovacích modalít. V už existujúcích implementaciách obrazových atlasov sú zavedené komfortné možnosti prehliadania 2-D medicínskych obrazov či ich častí. Implementácia obrazových kazuistik, preto v podstate predstavuje zovšeobecnenie týchto nástrojov pre portálovu platformu a naviazanie kazuistík na metadatové obálky, ktoré sú pre portálovu platformu obvyklé.

Zaujímavosťou je unikátna možnosť skrýť niektoré části obrazovej kazuistiky. Autor pri samotnej tvorbe kazuistiky môže nadefinovať skrytie vybraných částí, ktoré sa čitateľovi zobrazia až po kliknutí myšou.

(zdroj: Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.: Obrazové kasuistiky,[online] http://portal.med.muni.cz/clanek-536-obrazove-kasuistiky.html)

Príklad obrazovej kazuistiky, umiestnenej na portali Lékařskej fakulty Masarykovy univerzity v Brně si môžete prezrieť kliknutím na nasledujúci odkaz:

Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Príklad obrazovej kazuistiky 24.2.2011 ktokoľvek