Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Lekárska etika pre študijný program Zubné lekárstvo – súbor prezentácii

Lekárska etika pre študijný program Zubné lekárstvo – súbor prezentácii

Súbor prezentácii tvorí úvod do problematiky lekárskej etiky. Prvá prezentácia Etika a morálka sa venuje problematike morálneho uvažovania a vymedzeniu predmetu etického skúmania. Cieľom druhej prezentácie je uviesť poslucháča do špecifickej odbornej terminológie, oboznámiť ho so základnými princípmi lekárskej etiky (beneficiencia, nonmaleficiencia, autonómia a spravodlivosť) a zároveň poukázať na hlavné problémy lekárskej etiky. Tretia prezentácia sa zameriava na problematiku morálnych dilem a spôsobu ich riešenia. Ďalšia prezentácia sa venuje problematike ľudskej dôstojnosti a vytváraniu vzťahu medzi lekárom a pacientom. Témou predposlednej prezentácie sú práva pacientov a posledná prezentácia sa zameriava na poskytovanie informácií pacientom a s tým súvisiacu problematiku informovaného súhlasu ako významnej súčasti lekárskej praxe.


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf 1. Čo je etika a morálka? Stiahnuť - 1. Čo je etika a morálka?Otvoriť v novom okne - 1. Čo je etika a morálka? 14.10.2015 781.04 KB ktokoľvek
pdf 2. Bioetika a lekárska etika. Stiahnuť - 2. Bioetika a lekárska etika.Otvoriť v novom okne - 2. Bioetika a lekárska etika. 14.10.2015 384.4 KB ktokoľvek
pdf 3. Ako riešiť morálne dilemy? Stiahnuť - 3. Ako riešiť morálne dilemy?Otvoriť v novom okne - 3. Ako riešiť morálne dilemy? 14.10.2015 122.69 KB ktokoľvek
pdf 4. Problematika dôstojnosti v zdravotníctve. Vzťah medzi pacientom a lekárom. Stiahnuť - 4. Problematika dôstojnosti v zdravotníctve. Vzťah medzi pacientom a lekárom.Otvoriť v novom okne - 4. Problematika dôstojnosti v zdravotníctve. Vzťah medzi pacientom a lekárom. 14.10.2015 260.87 KB ktokoľvek
pdf 5. Práva pacientov. Stiahnuť - 5. Práva pacientov.Otvoriť v novom okne - 5. Práva pacientov. 14.10.2015 130.58 KB ktokoľvek
pdf 6. Problematika informovanosti pacienta. Stiahnuť - 6. Problematika informovanosti pacienta.Otvoriť v novom okne - 6. Problematika informovanosti pacienta. 14.10.2015 150.01 KB ktokoľvek

Kľúčové slová: lekárska etika, lekárska morálka


autor: Juraj Čáp | pracovisko: Ústav ošetrovateľstva | publikované: 14.10.2015 | posledné úpravy: 14.10.2015
citácia: Čáp Juraj: Lekárska etika pre študijný program Zubné lekárstvo – súbor prezentácii. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 14.10.2015, posledná aktualizácia 14.10.2015 [cit. 2018-05-20] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=304>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: