Lekárska etika pre študijný program Zubné lekárstvo – súbor prezentácii

Súbor prezentácii tvorí úvod do problematiky lekárskej etiky. Prvá prezentácia Etika a morálka sa venuje problematike morálneho uvažovania a vymedzeniu predmetu etického skúmania. Cieľom druhej prezentácie je uviesť poslucháča do špecifickej odbornej terminológie, oboznámiť ho so základnými princípmi lekárskej etiky (beneficiencia, nonmaleficiencia, autonómia a spravodlivosť) a zároveň poukázať na hlavné problémy lekárskej etiky. Tretia prezentácia sa zameriava na problematiku morálnych dilem a spôsobu ich riešenia. Ďalšia prezentácia sa venuje problematike ľudskej dôstojnosti a vytváraniu vzťahu medzi lekárom a pacientom. Témou predposlednej prezentácie sú práva pacientov a posledná prezentácia sa zameriava na poskytovanie informácií pacientom a s tým súvisiacu problematiku informovaného súhlasu ako významnej súčasti lekárskej praxe.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 1. Čo je etika a morálka? 14.10.2015 781.04 KB ktokoľvek
 2. Bioetika a lekárska etika. 14.10.2015 384.4 KB ktokoľvek
 3. Ako riešiť morálne dilemy? 14.10.2015 122.69 KB ktokoľvek
 4. Problematika dôstojnosti v zdravotníctve. Vzťah medzi pacientom a lekárom. 14.10.2015 260.87 KB ktokoľvek
 5. Práva pacientov. 14.10.2015 130.58 KB ktokoľvek
 6. Problematika informovanosti pacienta. 14.10.2015 150.01 KB ktokoľvek