Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 1

Knižnično – informačná veda

Knižnično – informačná veda

E -learningový kurz v prostredí LMS Moodle.


E-learningový kurz s názvom Knižnično – informačná veda je obsahovo zameraná na problematiku získavania informácií. Poukazuje na jednotlivé kroky pracovných postup pri vyhľadávaní informácií v elektronických informačných zdrojoch. Jednoduchým spôsobom, pomocou multimediálnych produktov, ktoré kombinujú textový výklad, vizuálne ukážky so zvukom, ponúkame e-learningový kurz. Kurz je určený pre študentov ako doplnok k prezenčnej forme štúdia. Kurz môže byť prínosný aj pre študentov študijných programov celoživotného vzdelávania.

 
autor: Ivana Švrková | sekcia: Multimediálne pomôcky | odbor: Ostatné | zobrazené: 1987x | publikované: 22.3.2013 | posledné úpravy: 22.3.2013
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 7

 

Ošetrovateľský výskum – súbor prezentácii.
.. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia 01-1 Veda, výskum a výskumné metódy. Ošetrovateľstvo ako ve..

Nové trendy a perspektívy v histológii II
..kľúčové slová: spolupráca, veda..

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie II
.. názvom OŠETROVATEĽSTVO – AKO VEDNÝ ODBOR, VEDA A REGULOVANÉ POVOLANIE sa zameriava na .. .. 1.4 Ošetrovateľstvo ako veda 13 1.5 ..

Nové trendy a perspektívy v histológii III
..kľúčové slová: spolupráca, veda..

Nové trendy a perspektívy v histológii IV
..kľúčové slová: histológia,veda,..

Flexibilná bronchoskopia v pediatrii
.. je veda o chorobách bronchov a pľúc, ich diagnostike a te..

Imunológia - ako pracuje imunitný systém
.. pracovníkov, ktorí sa venujú biologickým vedám a biomedicíne. Je výstupom projektu KEGA č..