Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Imunológia - ako pracuje imunitný systém

Imunológia - ako pracuje imunitný systém

Učebnica Imunológia – ako pracuje imunitný systém je určená pre študentov medicíny, zubného lekárstva, nelekárskych študijných programov, ale aj pre lekárov, vedecko-výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú biologickým vedám a biomedicíne. Je výstupom projektu KEGA č.032UK-4/2015 MŠVVaŠ SR. Poskytuje ucelený prehľad o fungovaní imunitného systému. Čitateľ získava krok po kroku základné informácie o tom, ako pracuje imunitný systém od molekúl, buniek a tkanív imunitného systému, ktoré sa podieľajú na udržiavaní integrity organizmu a chránia ho pred širokým spektrom patogénov, ktorým sme neustále exponovaní. V závere každej kapitoly sú zaradené súbory otázok a odpovedí, ktoré umožňujú získať spätnú väzbu.


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Imunológia ako pracuje imunitný systém Stiahnuť - Imunológia ako pracuje imunitný systémOtvoriť v novom okne - Imunológia ako pracuje imunitný systém 13.12.2017 4.92 MB ktokoľvek
pdf Recenzný posudok doc. MUDR. J. Sadloňová, CSc. Stiahnuť - Recenzný posudok doc. MUDR. J. Sadloňová, CSc.Otvoriť v novom okne - Recenzný posudok doc. MUDR. J. Sadloňová, CSc. 11.12.2017 384.3 KB ktokoľvek
pdf Recenzný posudok MUDr. Z. Lazarová, PhD. Stiahnuť - Recenzný posudok MUDr. Z. Lazarová, PhD.Otvoriť v novom okne - Recenzný posudok MUDr. Z. Lazarová, PhD. 11.12.2017 540.37 KB ktokoľvek
pdf Imprimatúr Stiahnuť - ImprimatúrOtvoriť v novom okne - Imprimatúr 11.12.2017 238.1 KB ktokoľvek

Kľúčové slová: imunológia, nešpecifická imunitná odpoveď, špecifická imunita, antigén, lymfocyty, protilátky

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované

level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   
Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
 

počet používateľov, ktorí už hodnotili: 2
100.0 %
rating
používateľské hodnotenie
hodnotiť

Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.

autor: Martina Neuschlová, Elena Nováková, Jana Kompaníková | pracovisko: Ústav mikrobiológie a imunológie | publikované: 4.12.2017 | posledné úpravy: 11.12.2017
citácia: Neuschlová Martina, Elena Nováková, Jana Kompaníková: Imunológia - ako pracuje imunitný systém. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 4.12.2017, posledná aktualizácia 11.12.2017 [cit. 2018-11-22] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=372>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: