Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Mikrobiológia nielen pre medikov - publikácia

Mikrobiológia nielen pre medikov - publikácia

Výstup projektu KEGA č.067UK-4/2012

Publikácia Mikrobiológia nielen pre medikov obsahuje kapitoly z bakteriológie, virológie, mykológie a parazitológie. V rámci každej kapitoly je prehľadne uvedená charakteristika jednotlivých patogénov, mechanizmus patogenézy ochorenia, základné informácie o imunitných mechanizmoch hostiteľa. Jednotlivé kapitoly obsahujú teoretické časti o klinických prejavoch ochorení vyvolaných mikroorganizmami, doplnené o obrazovú prílohu, opis základných mikrobiologických diagnostických postupov v rámci priamej a nepriamej identifikácie pôvodcov infekčných ochorení. Neoddeliteľnou súčasťou každej časti pojednávajúcej o infekčných ochoreniach sú aj základné informácie o možnostiach terapie. Učebné texty o identifikácii jednotlivých patogénov, hlavne baktérií, niektorých parazitov a húb slúžia ako študijný materiál na prípravu poslucháčov na praktické cvičenia.


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Mikrobiológia nielen pre medikov Stiahnuť - Mikrobiológia nielen pre medikovOtvoriť v novom okne - Mikrobiológia nielen pre medikov 8.1.2014 7.27 MB ktokoľvek

Kľúčové slová: bakteriológia, virológia, mykológia a parazitológia


autor: Jana Kompaníková, Elena Nováková, Martina Neuschlová | pracovisko: Ústav mikrobiológie a imunológie | publikované: 8.1.2014 | posledné úpravy: 28.1.2015
citácia: Kompaníková Jana, Elena Nováková, Martina Neuschlová: Mikrobiológia nielen pre medikov - publikácia. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 8.1.2014, posledná aktualizácia 28.1.2015 [cit. 2018-02-18] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=246>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: