Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 23

Ísť na stránku: 1 2 3

Projekt MEFANET
.. vytvoriť sieť horizontálne spolupracujúcich výukových pracovísk. Primárnou snahou projektu MEFANET j.. .. Portály lekárskych fakúlt zapojených do projektu ME.. ..kľúčové slová: výukový.. ..kľúčové slová: výukový portál..

Príprava a aplikácia liekov
.. Priprava a aplikácia liekov - úvod - výukový text | 2.12.2011 244.8 KB registrovaný ..

Odber a odosielanie biologického materiálu
.. a odoslanie biologického materiálu - úvod - výukový text | 2.12.2011 245.07 KB registrovaný ..

Project MEFANET
.. Portals of Medical faculties involved in the MEFANET.. ..kľúčové slová: educational portal..

Infúzioterapia a transfúzioterapia
.. používateľ – – Infúzioterapia - výukový text | 2.12.2011 245.42 KB registrovaný ..

Fyzická mobilita a imobilita
.. Fyzická mobilita a imobilita - výukový text | 2.12.2011 231.51 KB registrovaný ..

Meranie a záznam vitálnych funkcií
.. a záznam vitálnych funkcií - telesná teplota - výukový text | 2.12.2011 239.56 KB registrovaný ..

Knižnično – informačná veda
.. v manuály pre prihlásenie, na adrese: http://portal..

Stravovanie a podávanie jedla pacientom
.. Posudzovanie stavu výživy - výukový text | 2.12.2011 245.17 KB registrovaný ..

Starostlivosť o pomôcky
.. používateľ – – Dezinfekcia - výukový text | 2.12.2011 242.12 KB registrovaný ..