Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 1

Stravovanie a podávanie jedla pacientom

Stravovanie a podávanie jedla pacientom

Pyramída výživy, posudzovanie stavu výživy, A-antropometrické vyšetrovacie metódy, posúdenie BMI, hodnotenie WHR indexu, meranie obvodu svalov ramena, hodnotenie habitus -základné somatotypy, meranie množstva tuku v ľudskom tele, B -hodnotenie biochemických parametrov, C -hodnotenie klinických parametrov, palpačné posúdenie tónusu kože podľa Travelovej a Simonsa, diétoterapia –liečebná výživa, diétny systém, objednávanie stravy, pitný režim, podávanie jedla pacientom, výživa dojčiat a batoliat, umelá výživa, pomôcky k výžive dojčiat a batoliat, kŕmenie fľašou, lyžičkou, pomôcky k pitiu, nemliečne prídavky, kŕmenie sondou, enterálna výživa - spôsoby podávania EV, technika zavedenia nasogastrickej sondy, spôsoby fixovania sondy, pumpa na enterálnu výživu.

 
autor: Petronela Osacká | sekcia: Prednášky | odbor: Nelekárske zdravotnícke vedy | zobrazené: 5531x | publikované: 4.2.2011 | posledné úpravy: 2.12.2011
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 21

Ísť na stránku: 1 2 3

Vybrané kapitoly z hygieny životného prostredia I.
..kľúčové slová: voda, pôda, zdravie..

Faktory ovplyvňujúce účinky liečiv
.. účinky liečiv. Druhá časť je venovaná špecifikám podávanie liekov v gravidite a počas ..

Seminár Vedomie a celková anestézia.
.. Zabrze, Poland 4. Má podanie myorelaxancií vplyv na hodnotu bispektrálneho .. .. MB ktokoľvek – – Má podanie myorelaxancií vplyv na hodnotu bispektrálneho ..

Príprava a aplikácia liekov
.. individuálne pripravované lieky, účinky liekov, podávanie liekov, tuhé liekové formy, druhy tabliet, t.. .. KB registrovaný používateľ – – Podávanie liekov per os - prezentácia | 9.11.2011 1.2 ..

Aplikácia injekcií
.. aplikáciu liekov, príprava i.v. injekcie k podaniu, metódy zviditeľňovania žily, spôsob pril..

Základné ošetrovateľské techniky a postupy v chirurgii
.. Draina S® Mini, pleurálne drenážne systémy, podávanie sterilného materiálu, podávanie sterilných n..

Oxygenoterapia, inhalácie, termoterapia
.. pokyny pri manipulácii s kyslíkovou fľašou, podávanie kyslíka, aplikátory kyslíka, posúdenie pac..

Liečba depresívnych porúch
.. prehľadnej a zrozumiteľnej forme. Autori podávajú základné informácie o neurobiologických pozn..

Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie - Antitrombotická a trombolytická liečba
.. uvedené v texte. Autori si kladú za cieľ podať čitateľovi tak na pregraduálnej ako aj pos..

Spánkové poruchy dýchania
.. prípravy na štátnu skúšku z vnútorných chorôb. Podáva komplexnú informáciu o klasifikácii, ep..