Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Vybrané kapitoly z hygieny životného prostredia I.

Vybrané kapitoly z hygieny životného prostredia I.

Hygiena životného prostredia sa zaoberá vplyvom faktorov životného prostredia na zdravie ľudí. Jej cieľom je presadzovanie a udržanie takých životných podmienok, ktoré podporujú zlepšovanie a upevňovanie zdravia, súčasne tiež maximálnu ochranu biosféry. Skriptá sú zamerané na základné zložky prírodného, ale i antropogénne zmeneného životného prostredia, t. j. vzduch, vodu a pôdu, posudzované z hľadiska ich vplyvu na ľudský organizmus. Prinášajú prehľad zodpovedajúcich aktuálnych legislatívnych dokumentov, obrázky, tabuľky a rozširujúce texty pre bližšie objasnenie problematiky.

 


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Vybrané kapitoly z hygieny životného prostredia I. Stiahnuť - Vybrané kapitoly z hygieny životného prostredia I.Otvoriť v novom okne - Vybrané kapitoly z hygieny životného prostredia I. 3.12.2017 1.52 MB ktokoľvek
pdf recenzia - doc. PhMr. Marta Hurbánková, CSc. Stiahnuť - recenzia - doc. PhMr. Marta Hurbánková, CSc.Otvoriť v novom okne - recenzia - doc. PhMr. Marta Hurbánková, CSc. 3.12.2017 473.57 KB ktokoľvek
pdf recenzia - prof. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc. Stiahnuť - recenzia - prof. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc.Otvoriť v novom okne - recenzia - prof. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc. 3.12.2017 469.84 KB ktokoľvek
pdf Imprimatúr Stiahnuť - ImprimatúrOtvoriť v novom okne - Imprimatúr 3.12.2017 191.88 KB ktokoľvek

Kľúčové slová: ovzdušie, voda, pôda, zdravie ľudí

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované

level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   
Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
 

počet používateľov, ktorí už hodnotili: 1
100.0 %
rating
používateľské hodnotenie
hodnotiť

Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.

autor: Stanislav Kuka | pracovisko: Ústav verejného zdravotníctva | publikované: 3.12.2017 | posledné úpravy: 3.12.2017
citácia: Kuka Stanislav: Vybrané kapitoly z hygieny životného prostredia I.. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 3.12.2017, posledná aktualizácia 3.12.2017 [cit. 2018-07-19] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=370>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: