Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Liečba depresívnych porúch

Liečba depresívnych porúch

Vysokoškolské skriptum: „Liečba depresívnych porúch“ je určené pre študentov všeobecného lekárstva. Vychádza z potreby informovať o jednej z najčastejších a najzávažnejších duševných porúch ľudstva. Cieľom tejto publikácie je poskytnúť študentom ucelený pohľad na problematiku depresívnych porúch z hľadiska ich vzniku, priebehu a liečby v modernej, ľahko dostupnej, prehľadnej a zrozumiteľnej forme. Autori podávajú základné informácie o neurobiologických poznatkoch, etiopatogenéze, klinických prejavoch, klasifikácii a diagnostike depresívnych porúch, pričom na základe týchto východísk sa snažia o zrozumiteľnú interpretáciu mechanizmu účinku antidepresív a ich klasifikácie. Publikácia je obohatená o prehľadné tabuľky, obrázky a schémy s cieľom ponúknuť čitateľsky atraktívne a prehľadné informácie. Skriptum je zamerané na modernú interpretáciu antidepresívnej liečby, ponúka argumenty o jej dôležitosti, snaží sa sprostredkovať nové poznatky z oblasti psychofarmakológie, psychiatrie a neurovied, a zároveň sa snaží čitateľovi priblížiť komplexnú antidepresívnu liečbu v klinickej praxi. Hlavným zámerom autorov boli moderný formát, kombinácia teoretických aj klinických informácii, názornosť a zrozumiteľnosť textu tak, aby skriptum bolo prospešnou učebnou pomôckou.


ISBN 978-80-89544-07-3 s čiarovým kódom EAN 9788089544073

Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Liečba depresívnych porúch - skriptá Stiahnuť - Liečba depresívnych porúch - skriptáOtvoriť v novom okne - Liečba depresívnych porúch - skriptá 19.10.2011 1.66 MB registrovaný používateľ
pdf Recenzia - prof. MUDr. Viera Kristová, CSc. Stiahnuť - Recenzia - prof. MUDr. Viera Kristová, CSc.Otvoriť v novom okne - Recenzia - prof. MUDr. Viera Kristová, CSc. 19.10.2011 293.81 KB registrovaný používateľ
pdf Recenzia -prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc. Stiahnuť - Recenzia -prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.Otvoriť v novom okne - Recenzia -prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc. 19.10.2011 359.38 KB registrovaný používateľ
jpg ISBN, EAN Stiahnuť - ISBN, EANOtvoriť v novom okne - ISBN, EAN 25.10.2011 271.41 KB registrovaný používateľ

Kľúčové slová: klasifikácia depresie, neurobiológia, klinický obraz a diagnostika depresie, antidepresívna liečba


autor: Radovan Hrubý, Gabriela Nosáľová | publikované: 19.10.2011 | posledné úpravy: 16.2.2016
citácia: Hrubý Radovan, Gabriela Nosáľová: Liečba depresívnych porúch. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 19.10.2011, posledná aktualizácia 16.2.2016 [cit. 2018-03-17] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=167>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: