Liečba depresívnych porúch

Vysokoškolské skriptum: „Liečba depresívnych porúch“ je určené pre študentov všeobecného lekárstva. Vychádza z potreby informovať o jednej z najčastejších a najzávažnejších duševných porúch ľudstva. Cieľom tejto publikácie je poskytnúť študentom ucelený pohľad na problematiku depresívnych porúch z hľadiska ich vzniku, priebehu a liečby v modernej, ľahko dostupnej, prehľadnej a zrozumiteľnej forme. Autori podávajú základné informácie o neurobiologických poznatkoch, etiopatogenéze, klinických prejavoch, klasifikácii a diagnostike depresívnych porúch, pričom na základe týchto východísk sa snažia o zrozumiteľnú interpretáciu mechanizmu účinku antidepresív a ich klasifikácie. Publikácia je obohatená o prehľadné tabuľky, obrázky a schémy s cieľom ponúknuť čitateľsky atraktívne a prehľadné informácie. Skriptum je zamerané na modernú interpretáciu antidepresívnej liečby, ponúka argumenty o jej dôležitosti, snaží sa sprostredkovať nové poznatky z oblasti psychofarmakológie, psychiatrie a neurovied, a zároveň sa snaží čitateľovi priblížiť komplexnú antidepresívnu liečbu v klinickej praxi. Hlavným zámerom autorov boli moderný formát, kombinácia teoretických aj klinických informácii, názornosť a zrozumiteľnosť textu tak, aby skriptum bolo prospešnou učebnou pomôckou.

ISBN 978-80-89544-07-3 s čiarovým kódom EAN 9788089544073

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Liečba depresívnych porúch - skriptá 19.10.2011 1.66 MB registrovaný používateľ
 Recenzia - prof. MUDr. Viera Kristová, CSc. 19.10.2011 293.81 KB registrovaný používateľ
 Recenzia -prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc. 19.10.2011 359.38 KB registrovaný používateľ
 ISBN, EAN 25.10.2011 271.41 KB registrovaný používateľ