Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 3

 

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie II
.. Druhá kapitola s názvom OŠETROVATEĽSKÉ KONCEPTUÁLNE MODELY sa venuje témam: charakteristika a .. .. kapitola s názvom OŠETROVATEĽSKÉ KONCEPTUÁLNE MODELY sa venuje témam: charakteristika a klasifikácia k.. ..  2  Ošetrovateľské konceptuálne modely   .. ..  2  Ošetrovateľské konceptuálne modely    2.1 ..

Súbor prezentácií z predmetu Ošetrovateľstvo
..kľúčové slová: pacienta, ošetrovateľská terminológia, konceptuálne.. ..kľúčové slová: ošetrovateľská terminológia, konceptuálne modely..

Pedagogika, edukácia
.. citlivé [?] Licencia Edukačné teórie a modely edukácie | 29.5.2013 214.07 ..