Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 5

 

Vakcinológia
.. odpovede v ľudskom organizme na vakcínový antigén, adjuvans alebo ostatné zložky vakcíny. Samotná v..

Abeceda imunológie – terminologický slovník
..kľúčové slová: terminologický slovník, antigén, protilátky, ..

Imunológia - ako pracuje imunitný systém
..kľúčové slová: imunitná odpoveď, špecifická imunita, antigén, lymfocyty,..

Vybrané biochemické a molekulárne-biologické metódy v lekárskom výskume a medicínskej diagnostike
.. Metódy, ktoré využívajú neznačený antigén/protilátku 60 Metódy ..

Mikrobiológia a Imunológia On-line
.. vrodená (nešpecifická) imunita komplement antigény štruktúra a funkcia imunoglobulínov – p..