Mikrobiológia a Imunológia On-line

Výstup projektu KEGA č. 067UK-4/2012 a projketu Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v Martine ITMS kód: 23110230071 a projektu KEGA č. 032UK-4/2015 MŠVVaŠ SR.

Texty vznikli v spolupráci Lekárskej Fakulty Univerzity Južnej Karolíny s Ústavom mikrobiológie a imunológie Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine.

 

 

Sekcia Bakteriológia obsahuje tieto kapitoly:

 • enterobaktérie, vibriá, kampylobakter a helikobakter
 • streptokoky skupiny a, b, d a ďalšie
 • streptococcus pneumoniae a stafylokoky
 • spirochéty a neisserie
 • anaeróby a pseudomonas – oportúnne infekcie
 • mykobaktérie, korynebaktérie a legionely
 • zoonózy listeria, francisella, brucella, bacillus a yersinia
 • bordetela a hemofily
 • mykoplazmy a ureaplazmy
 • chlamýdie a chlamydofily
 • rickettsia, orientia, ehrlichia, anaplasma, coxiella a bartonella

Sekcia Imunológia obsahuje tieto kapitoly:

 • vrodená (nešpecifická) imunita
 • komplement
 • antigény
 • štruktúra a funkcia imunoglobulínov – protilátok
   

 

Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Mikrobiológia a Imunológia online 13.12.2017 ktokoľvek

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
počet používateľov, ktorí už hodnotili: 3
60.0 %
rating
používateľské hodnotenie
hodnotiť
Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.