Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Abeceda imunológie – terminologický slovník

Abeceda imunológie – terminologický slovník

Publikácia Abeceda imunológie – terminologický slovník umožňuje, aby každý študent alebo záujemca o problematiku imunológie mal možnosť ľahko a rýchlo sa oboznámiť s terminológiou používanou v imunológii bez zbytočného zdržiavania, pochopiť predkladaný termín a úspešne napredovať v štúdiu.

Táto práca vznikla ako výstup projektu KEGA č.032UK-4/2015 MŠVVaŠ SR.

 


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Abeceda imunológie – terminologický slovník Stiahnuť - Abeceda imunológie – terminologický slovníkOtvoriť v novom okne - Abeceda imunológie – terminologický slovník 4.7.2016 1.06 MB ktokoľvek

Kľúčové slová: imunológia, terminologický slovník, antigén, protilátky, diagnostika


autor: Martina Neuschlová, Elena Nováková, Jana Kompaníková | pracovisko: Ústav mikrobiológie a imunológie | publikované: 4.7.2016 | posledné úpravy: 4.11.2016
citácia: Neuschlová Martina, Elena Nováková, Jana Kompaníková: Abeceda imunológie – terminologický slovník. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 4.7.2016, posledná aktualizácia 4.11.2016 [cit. 2018-05-20] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=344>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: