Abeceda imunológie – terminologický slovník

Publikácia Abeceda imunológie – terminologický slovník umožňuje, aby každý študent alebo záujemca o problematiku imunológie mal možnosť ľahko a rýchlo sa oboznámiť s terminológiou používanou v imunológii bez zbytočného zdržiavania, pochopiť predkladaný termín a úspešne napredovať v štúdiu.

Táto práca vznikla ako výstup projektu KEGA č.032UK-4/2015 MŠVVaŠ SR.

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Abeceda imunológie – terminologický slovník 31.8.2021 791.54 KB ktokoľvek