Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Komplement

Komplement

Komplement je jeden zo základných efektorových systémov vrodenej nešpecifickej imunity. Môže byť aktivovaný rôznymi cestami postupnou premenou jeho jednotlivých zložiek z neaktívnej formy na aktívne enzýmy, ktoré pôsobia na ďalšie zložky tejto kaskády. Interaktívna prezentácia obsahuje študijný materiál a súbor testových otázok, pomocou ktorých si čitateľ môže overiť dosiahnuté znalosti s možnosťou spätnej väzby.

Táto práca vznikla ako výstup projektu KEGA č.032UK-4/2015 MŠVVaŠ SR.

 


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
ppsx Komplement Stiahnuť - KomplementOtvoriť v novom okne - Komplement 7.11.2016 1.51 MB ktokoľvek

Kľúčové slová: vrodená imunita, nešpecifická imunita, komplement, cesty aktivácie


autor: Martina Neuschlová | pracovisko: Ústav mikrobiológie a imunológie | publikované: 4.11.2016 | posledné úpravy: 6.2.2017
citácia: Neuschlová Martina: Komplement. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 4.11.2016, posledná aktualizácia 6.2.2017 [cit. 2018-05-20] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=350>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: