Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Patologická fyziológia pre zubné lekárstvo

Neoddeliteľnou súčasťou pregraduálnej prípravy študentov študijného programu zubné lekárstvo sú aj základné poznatky z patologickej fyziológie, ktoré sú teoretickým základom na výučbu klinických predmetov. Cieľom učebnice je skompletizovanie poznatkov, ktoré študenti získajú na prednáškach a seminároch, a z niekoľkých ďalších tém, ktoré nie sú súčasťou plánovanej výučby počas semestra. Vychádzali sme z tém, ktoré sú už dlhé obdobie súčasťou plánovanej výučby a samoštúdia študentov študijného programu všeobecné lekárstvo.

 


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf PATOLOGICKÁ FYZIOLÓGIA PRE ZUBNÉ LEKÁRSTVO Stiahnuť - PATOLOGICKÁ FYZIOLÓGIA PRE ZUBNÉ LEKÁRSTVOOtvoriť v novom okne - PATOLOGICKÁ FYZIOLÓGIA PRE ZUBNÉ LEKÁRSTVO 23.8.2016 2.79 MB ktokoľvek
pdf Oponetský posudok - prof. MUDr. Martin Petřek, CSc. Stiahnuť - Oponetský posudok - prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.Otvoriť v novom okne - Oponetský posudok - prof. MUDr. Martin Petřek, CSc. 21.7.2016 183.09 KB ktokoľvek
pdf Oponetský posudok - Doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof. Stiahnuť - Oponetský posudok - Doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof.Otvoriť v novom okne - Oponetský posudok - Doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof. 21.7.2016 279.51 KB ktokoľvek

Kľúčové slová: patologická fyziológia, zubné lekárstvo


autor: Miloš Tatár, Ján Hanáček, Renáta Péčová, Jana Plevková | pracovisko: Ústav patologickej fyziológie | publikované: 21.7.2016 | posledné úpravy: 23.8.2016
citácia: Tatár Miloš, Ján Hanáček, Renáta Péčová, Jana Plevková: Patologická fyziológia pre zubné lekárstvo. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 21.7.2016, posledná aktualizácia 23.8.2016 [cit. 2018-05-20] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=345>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: