Neoddeliteľnou súčasťou pregraduálnej prípravy študentov študijného programu zubné lekárstvo sú aj základné poznatky z patologickej fyziológie, ktoré sú teoretickým základom na výučbu klinických predmetov. Cieľom učebnice je skompletizovanie poznatkov, ktoré študenti získajú na prednáškach a seminároch, a z niekoľkých ďalších tém, ktoré nie sú súčasťou plánovanej výučby počas semestra. Vychádzali sme z tém, ktoré sú už dlhé obdobie súčasťou plánovanej výučby a samoštúdia študentov študijného programu všeobecné lekárstvo.

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 PATOLOGICKÁ FYZIOLÓGIA PRE ZUBNÉ LEKÁRSTVO 23.8.2016 2.79 MB ktokoľvek
 Oponetský posudok - prof. MUDr. Martin Petřek, CSc. 21.7.2016 183.09 KB ktokoľvek
 Oponetský posudok - Doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof. 21.7.2016 279.51 KB ktokoľvek