Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc., patf(at)jfmed.uniba.sk

Zoradené podľa: priorita a čas poslední úpravy
 

Patologická fyziológia pre zubné lekárstvo

Neoddeliteľnou súčasťou pregraduálnej prípravy študentov študijného programu zubné lekárstvo sú aj základné poznatky z patologickej fyziológie, ktoré sú teoretickým základom na výučbu klinických predmetov. Cieľom učebnice je skompletizovanie poznatkov, ktoré študenti získajú na prednáškach a seminároch, a z niekoľkých ďalších tém, ktoré nie sú súčasťou plánovanej výučby počas semestra. Vychádzali sme z tém, ktoré sú už dlhé obdobie súčasťou plánovanej výučby a samoštúdia študentov študijného programu všeobecné lekárstvo.

 

 
autor: Miloš Tatár, Ján Hanáček, Renáta Péčová, Jana Plevková | odbor: Fyziológia a patologická fyziológia, Zubné lekárstvo | zobrazené: 887x | publikované: 21.7.2016 | posledné úpravy: 23.8.2016

PF pľúcnej a viscerálnej cirkulácie

PF pľúcnej a viscerálnej cirkulácie

Pľúcna cirkulácia - anatómia, hemodynamika. Pľúcna tromboembolická choroba - vplyvy na pľúca, vplyvy na srdce a cirkuláciu. Pľúcna hypertenzia. Ischémia orgánov brušnej dutiny. Fyziológia črevnej cirkulácie. Črevná ischémia. Mechanizmy črevnej ischémie. Ischemické poškodenie črevnej sliznice. Mediátory črevného pôvodu pôsobiace systémovo. Syndrómy spôsobené ischemickým poškodením GIT-u. Črevo ako "motor" multiorgánového zlyhania. 

 
autor: Miloš Tatár | odbor: Fyziológia a patologická fyziológia | zobrazené: 3349x | publikované: 12.2.2009 | posledné úpravy: 16.2.2016