Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Bunky imunitného systému

Bunky imunitného systému

Anotácia: Bunky, ktoré zabezpečujú imunitné reakcie sa nazývajú imunokompetentné bunky. Všetky imunitné bunky sa vyvíjajú zo spoločnej kmeňovej pluripotentnej bunky a ďalej sa diferencujú na myeloidné a lymfoidné bunkové línie. Interaktívna prezentácia obsahuje študijný materiál a súbor testových otázok, pomocou ktorých si čitateľ môže overiť dosiahnuté znalosti s možnosťou spätnej väzby.

Táto práca vznikla ako výstup projektu KEGA č.032UK-4/2015 MŠVVaŠ SR.


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pptx Bunky imunitného systému Stiahnuť - Bunky imunitného systémuOtvoriť v novom okne - Bunky imunitného systému 26.10.2015 1.38 MB ktokoľvek

Kľúčové slová: imunita, granulocyty, agranulocyty, lymfocyty


autor: Martina Neuschlová | pracovisko: Ústav mikrobiológie a imunológie | publikované: 26.10.2015 | posledné úpravy: 6.2.2017
citácia: Neuschlová Martina: Bunky imunitného systému. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 26.10.2015, posledná aktualizácia 6.2.2017 [cit. 2018-05-20] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=307>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: