Podpora a ochrana zdravia

Súbor prednášok k predmetu Podpora zdravia pre študijný odbor verejné zdravotníctvo.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Compliance ako rámec podpory zdravia 6.8.2013 530.94 KB ktokoľvek
 Hodnotenie dopadov na zdravie (Health impact assessment) 6.8.2013 306.89 KB ktokoľvek
 Podpora zdravia a prevencia 6.8.2013 16.35 MB ktokoľvek
 Poradňa zdravia 6.8.2013 247.25 KB ktokoľvek
 Správanie vo vzťahu k zdraviu a chorobe a možnosti zmeny . Životný štýl a motivácia. 6.8.2013 2.07 MB ktokoľvek
 Model podpory zdravia, Model prípravy a postupu (Precede – proceed model) 6.8.2013 17.61 MB ktokoľvek

Predmety/kurzy