Ortopedicko-traumatologická klinika, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, http://www.jfmed.uniba.sk/index.php?id=2103

Náhrada kolenného kĺbu

Autor: Libor Nečas

anotačný obrázok

Videokonferencia - Náhrada kolenného kĺbu. Videokonferencia bola podporená projektom „Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v Martine“, ITMS kód projektu: 26110230071 spolufinancovaným zo zdrojov EÚ a Európskeho sociálneho fondu.                                                                                                  

 

Coxarthrosis

Autor: Libor Nečas, Marian Melišík, Masood Rahmany

anotačný obrázok

Záznamy z operácií z Ortopedicko - traumatologickej kliniky MFN - Coxarthrosis I.urtq TEP BILAT.Proxima a Coxarthrosis I.sin. TEP Proxima z 13.05.2009.

Záznam troch operácií z Ortopedicko-traumatologickej kliniky MFN

Autor: Jozef Drímal, Štefan Petriščák, Roman Slodička, Dalimír Jančovič

anotačný obrázok

Operácia č.1 REVISIODIPHYSEOLIZA
Operácia č.2 REVISIOSUTURA
Operácia č.3 REVISIOPLASTIKA SUTURA