Ortopedicko-traumatologická klinika, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, http://www.jfmed.uniba.sk/index.php?id=2103

Zlomeniny horného konca stehnovej kosti – diagnostika, liečba a komplikácie

Autor: Maroš Hrubina

anotačný obrázok

Cieľom tejto publikácie je poskytnúť študentom Všeobecného lekárstva základný
prehľad o problematike zlomenín horného konca stehnovej kosti od diagnostiky cez liečbu až po možné komplikácie na základe aktuálnych odborných štúdií (evidence based medicine) a klinických skúseností. Táto téma je čoraz aktuálnejšia z medicínsko-spoločenského i ekonomického hľadiska a vzhľadom na starnutie našej populácie takou aj bude. Osvojenie si základných vedomostí o klasifikácii, diagnostike a možnostiach liečby týchto zlomenín, o následnom režime a možných následných komplikáciách umožní budúcim lekárom v ich klinickej praxi, a to nielen v odboroch ortopédia či traumatológia, ale aj rehabilitačným lekárom či lekárom prvého kontaktu, správne reagovať.

Náhrada kolenného kĺbu

Autor: Libor Nečas

anotačný obrázok

Videokonferencia - Náhrada kolenného kĺbu. Videokonferencia bola podporená projektom „Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v Martine“, ITMS kód projektu: 26110230071 spolufinancovaným zo zdrojov EÚ a Európskeho sociálneho fondu.                                                                                                  

 

Coxarthrosis

Autor: Libor Nečas, Marian Melišík, Masood Rahmany

anotačný obrázok

Záznamy z operácií z Ortopedicko - traumatologickej kliniky MFN - Coxarthrosis I.urtq TEP BILAT.Proxima a Coxarthrosis I.sin. TEP Proxima z 13.05.2009.

Záznam troch operácií z Ortopedicko-traumatologickej kliniky MFN

Autor: Jozef Drímal, Štefan Petriščák, Roman Slodička, Dalimír Jančovič

anotačný obrázok

Operácia č.1 REVISIODIPHYSEOLIZA
Operácia č.2 REVISIOSUTURA
Operácia č.3 REVISIOPLASTIKA SUTURA