Záznam troch operácií z Ortopedicko-traumatologickej kliniky MFN

Operácia č.1 REVISIODIPHYSEOLIZA
Operácia č.2 REVISIOSUTURA
Operácia č.3 REVISIOPLASTIKA SUTURA
 

Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 3 operácie - ortopédia 12.11.2008 používateľ na príslušnej fakulte