Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 2

Fajčenie a zdravie

Fajčenie a zdravie

Prednáška pre poslucháčov UTV.

História fajčenia a zdravia. Štatistiky WHO. Škodliviny tabakových listov.  Cigaretový dym - škodliviny. Pasívne fajčenie. Mortalita vo vzťahu k fajčeniu. Fajčenie a ochorenia - aktívne fajčenie, pasívne fajčenie. Nikotínová závislosť. Hlavné úlohy v oblasti kontroly fajčenia v SR. Ako prestať fajčiť. Koncepcia liečby fajčenia. Abstinenčné príznaky. Intervencia lekára. Náhradná liečba nikotínom.

 
autor: Elena Kavcová | sekcia: Prednášky | odbor: Pneumológia | zobrazené: 2870x | publikované: 22.10.2013 | posledné úpravy: 29.11.2013

Vybrané aspekty starostlivosti o zdravie seniorov

Študijné texty pre študentov Univerzity tretieho veku pri JLF UK v Martine.

Autorský kolektív Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, Univerzity Komenského v Bratislave pripravil predkladané učebné texty, zamerané na niektoré témy z oblasti gerontológie, geriatrie a gerontologického ošetrovateľstva: zdravie a zdravý životný štýl, aktívne starnutie, edukačné, zdravotné a sociálne programy, fyziológia a patofyziológia starnutia, niektoré druhy liečby so zameraním na seniorov a zvláštnosti vybraných ochorení v staršom veku.
Predkladané študijné texty sú určené predovšetkým poslucháčom UTV pri JLF UK v Martine v študijnom programe Starostlivosť o seniorov.
Publikácia vznikla v rámci riešenia projektu „Univerzita tretieho veku – Aktívne starnutie s informáciami z oblasti všeobecného lekárstva a nelekárskych študijných programov“, ITMS kód Projektu: 26120130056.

 
autor: Mária Zanovitová | sekcia: Prednášky | odbor: Nelekárske zdravotnícke vedy | zobrazené: 1058x | publikované: 5.1.2016 | posledné úpravy: 5.1.2016
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 14

Ísť na stránku: 1 2

Vybrané kapitoly z hygieny životného prostredia I.
.. zaoberá vplyvom faktorov životného prostredia na zdravie ľudí. Jej cieľom je presadzovanie a udržanie tak.. .. vplyvom faktorov životného prostredia na zdravie ľudí. Jej cieľom je presadzovanie a udržanie takých ži.. ..kľúčové slová: voda, pôda, zdravie.. ..kľúčové slová: voda, pôda, zdravie ľudí..

Podpora telesného zdravia seniorov
.. problémy seniora, predpoklad starostlivosti o zdravie. Zdravé starnutie a oblasti zlepšenia telesného .. ..kľúčové slová: populácie, telesné zdravie..

Výchova k zdraviu
.. Národný program podpory zdravia „Zdravie 21 – zdravie pre všetkých v 1. sto..

Biochémia Alzheimerovej choroby
.. formy demencie, ktorou trpí 7–10 % ľudí nad 65 rokov. Vďaka prevratným objavom v m..

Základy klinickej medicíny I.
.. zdravotníctva je osloviť a získať zdravých ľudí s cieľom predchádzať vzniku ochorení. Poznanie zá..

Gerontológia a geriatria ako vedný odbor
.. demografické prognózy. Aktívne starnutie, zdravie ako priorita. Zdravotná starostlivosť o s..

Sociológia a sociálna politika
.. Sociálne nerovnosti, životné podmienky, zdravie a sociálna zmena | 29.5.2013 390.26 ..

Zásady racionálnej (zdravej) výživy
..kľúčové slová: zdravie..

Podpora a ochrana zdravia
.. Hodnotenie dopadov na zdravie (Health impact assessment) | 29.5.2013 306.89..

Verejné zdravotníctvo a imunizácia
.. zdravia v modernej medicíne. Vplyv očkovania na zdravie celej populácie a zabezpečenie nezávadnej pitnej ..