Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Základy klinickej medicíny I.

Základy klinickej medicíny I.

Významnou úlohou verejného zdravotníctva je osloviť a získať zdravých ľudí s cieľom predchádzať vzniku ochorení. Poznanie základov klinickej medicíny je preto pre verejné zdravotnícvo dôležité a nevyhnutné. Predkladaný učebný text zahŕňa definíciu zdravia a choroby, formy prevencie, zásady vedenia zdravotnej dokumentácie, získanie anamnézy, základné fyzikálne vyšetrenie a prehľad pomocných vyšetrovacích metód v rozsahu vhodnom pre študentov bakalárskych študijných programov verejného zdravotníctva.


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Základy klinickej medicíny I. - scriptá v pdf Stiahnuť - Základy klinickej medicíny I. - scriptá v pdfOtvoriť v novom okne - Základy klinickej medicíny I. - scriptá v pdf 20.9.2009 1.45 MB registrovaný používateľ
pdf Recenzia skriptá - Základy klinickej medicíny I. Stiahnuť - Recenzia skriptá - Základy klinickej medicíny I.Otvoriť v novom okne - Recenzia skriptá - Základy klinickej medicíny I. 20.9.2009 58.56 KB registrovaný používateľ

Kľúčové slová: verejné zdravotníctvo, klinická medicína

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované

level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   
Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.

autor: Viera Švihrová | pracovisko: Ústav verejného zdravotníctva | publikované: 21.9.2009 | posledné úpravy: 16.2.2016
citácia: Švihrová Viera: Základy klinickej medicíny I.. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 21.9.2009, posledná aktualizácia 16.2.2016 [cit. 2018-05-21] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=95>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: