Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 1

Videokonferencia v rámci Anesteziologického kongresu

Videokonferencia v rámci Anesteziologického kongresu

Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny videokonferenčný prenos z Ústavu anatómie v rámci Medzinárodnej anesteziologickej konferencie. Videokonferencia bola podporená projektom „Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v Martine“, ITMS kód projektu: 26110230071 spolufinancovaným zo zdrojov EÚ a Európskeho sociálneho fondu.

 

 
autor: Yvetta Mellová | sekcia: Multimediálne pomôcky | odbor: Anesteziológia a intenzívna medicína | zobrazené: 864x | publikované: 15.1.2016 | posledné úpravy: 15.1.2016
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 7

 

Náhrada kolenného kĺbu
..Videokonferencia - Náhrada kolenného kĺbu. Videokonferencia bola p..

Endovaskulárna liečba neurovaskulárnych ochorení
.. liečba neurovaskulárnych ochorení - videokonferencia pre študentov 4VL, 4VLs, 5VL, 5VLs - poslucháreň ..

Cholecystektomia
.. operácia - Cholecystektomia. Videokonferencia bola podporená projektom „Virtuálna a s..

Hallerova kardiomyopatia
.. záznam - Hallerova kardiomyopatia. Videokonferencia bola podporená projektom „Virtuálna a s..

Neuromodulácia dolných močových ciest
.. záznam - Neuromodulácia dolných močových ciest. Videokonferencia bola podporená projektom „Virtuálna a s..

Kardiopulmonálna resuscitácia dospelých
..Videokonferencia bola podporená projektom „Virtuálna a s..

Konferencia IKT
..kľúčové slová: MEFANET, e-learning, e-testy, videokonferencia..