Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Kardiopulmonálna resuscitácia dospelých

Kardiopulmonálna resuscitácia dospelých

Inštruktážne video obsahuje postupy rozšírenej neodkladnej resuscitácie podľa ERC guidelines 2010. Je určené pre pregraduálne a posgraduálne vzdelávanie neodkladnej rozšírenej resuscitácie určenej pre výučbu urgentnej medicíny, ale je aplikovateľné i do nemocničných podmienok. Video vzniklo za pomoci simulačných technologií, dostupných vrámci Simulačného centra JLF UK.


Videokonferencia bola podporená projektom „Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v Martine“, ITMS kód projektu: 26110230071 spolufinancovaným zo zdrojov EÚ a Európskeho sociálneho fondu.

Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
wmv Kardiopulmonálna resuscitácia dospelých Stiahnuť - Kardiopulmonálna resuscitácia dospelýchOtvoriť v novom okne - Kardiopulmonálna resuscitácia dospelých 14.1.2016 118.57 MB ktokoľvek

Kľúčové slová: KPR, ALS, ERC 2010


autor: Denisa Osinová | pracovisko: Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny | publikované: 12.1.2016 | posledné úpravy: 15.1.2016
citácia: Osinová Denisa: Kardiopulmonálna resuscitácia dospelých. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 12.1.2016, posledná aktualizácia 15.1.2016 [cit. 2018-03-17] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=321>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: